Vaš pravni kompas 

  • Porezno i finansijsko pravo

  • Porezi, vrijednosni papiri, carine....
Porezi, vrijednosni papiri, carine....
Forum Statistics Last post
0 Replies 
 504 Views
 by comodore
 
0 Replies 
 627 Views
 by matrix
 
0 Replies 
 559 Views
 by comodore
 
Mjenica i njena primjena u praksi BiH
by legalis  - 
1 Replies 
 2109 Views
 by SilverJohn
 
Postupak inspekcijskog nadzora plemenitih kovina
by sudija  - 
0 Replies 
 511 Views
 by sudija
 
0 Replies 
 799 Views
 by matrix
 
Naknadno odobreni rabat
by comodore  - 
0 Replies 
 788 Views
 by comodore
 
0 Replies 
 612 Views
 by AntunHun
 
0 Replies 
 710 Views
 by AntunHun
 
0 Replies 
 639 Views
 by AntunHun
 
0 Replies 
 610 Views
 by AntunHun
 
0 Replies 
 697 Views
 by AntunHun
 
0 Replies 
 756 Views
 by AntunHun
 
0 Replies 
 646 Views
 by AntunHun
 
0 Replies 
 636 Views
 by AntunHun
 
Pravna posljedica akceptirane mjenice
by AntunHun  - 
0 Replies 
 641 Views
 by AntunHun
 
0 Replies 
 955 Views
 by AntunHun
 
Pravo na zakonsku zateznu kamatu
by AntunHun  - 
0 Replies 
 816 Views
 by AntunHun
 
Zatezna kamata kao zakonska obaveza
by AntunHun  - 
0 Replies 
 621 Views
 by AntunHun
 
Bankarska garancija kao sredstvo obezbjedenja
by AntunHun  - 
0 Replies 
 596 Views
 by AntunHun
 
Bankarska garancija i pravo banke na regres
by law  - 
0 Replies 
 860 Views
 by law
 
Status prihoda i rashoda kod igara na srecu
by comodore  - 
0 Replies 
 765 Views
 by comodore
 
0 Replies 
 778 Views
 by comodore
 
Potreba vjestacenja zbira faktura
by comodore  - 
0 Replies 
 624 Views
 by comodore
 
0 Replies 
 676 Views
 by comodore