Vaš pravni kompas 

  • Porezno i finansijsko pravo

  • Porezi, vrijednosni papiri, carine....
Porezi, vrijednosni papiri, carine....
Forum Statistics Last post
0 Replies 
 1382 Views
 by comodore
 
0 Replies 
 1148 Views
 by matrix
 
0 Replies 
 1076 Views
 by comodore
 
Mjenica i njena primjena u praksi BiH
by legalis  - 
1 Replies 
 4181 Views
 by SilverJohn
 
Postupak inspekcijskog nadzora plemenitih kovina
by sudija  - 
0 Replies 
 1026 Views
 by sudija
 
0 Replies 
 1526 Views
 by matrix
 
Naknadno odobreni rabat
by comodore  - 
0 Replies 
 1611 Views
 by comodore
 
0 Replies 
 1116 Views
 by AntunHun
 
0 Replies 
 1282 Views
 by AntunHun
 
0 Replies 
 1173 Views
 by AntunHun
 
0 Replies 
 1128 Views
 by AntunHun
 
0 Replies 
 1248 Views
 by AntunHun
 
0 Replies 
 1338 Views
 by AntunHun
 
0 Replies 
 1176 Views
 by AntunHun
 
0 Replies 
 1225 Views
 by AntunHun
 
Pravna posljedica akceptirane mjenice
by AntunHun  - 
0 Replies 
 1149 Views
 by AntunHun
 
0 Replies 
 1543 Views
 by AntunHun
 
Pravo na zakonsku zateznu kamatu
by AntunHun  - 
0 Replies 
 1396 Views
 by AntunHun
 
Zatezna kamata kao zakonska obaveza
by AntunHun  - 
0 Replies 
 1163 Views
 by AntunHun
 
Bankarska garancija kao sredstvo obezbjedenja
by AntunHun  - 
0 Replies 
 1190 Views
 by AntunHun
 
Bankarska garancija i pravo banke na regres
by law  - 
0 Replies 
 1484 Views
 by law
 
Status prihoda i rashoda kod igara na srecu
by comodore  - 
0 Replies 
 1302 Views
 by comodore
 
0 Replies 
 1308 Views
 by comodore
 
Potreba vjestacenja zbira faktura
by comodore  - 
0 Replies 
 1170 Views
 by comodore
 
0 Replies 
 1191 Views
 by comodore
 

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum