Vaš pravni kompas 

  • Porezno i finansijsko pravo

  • Porezi, vrijednosni papiri, carine....
Porezi, vrijednosni papiri, carine....
Forum Statistics Last post
0 Replies 
 1209 Views
 by comodore
 
0 Replies 
 1020 Views
 by matrix
 
0 Replies 
 933 Views
 by comodore
 
Mjenica i njena primjena u praksi BiH
by legalis  - 
1 Replies 
 3704 Views
 by SilverJohn
 
Postupak inspekcijskog nadzora plemenitih kovina
by sudija  - 
0 Replies 
 904 Views
 by sudija
 
0 Replies 
 1325 Views
 by matrix
 
Naknadno odobreni rabat
by comodore  - 
0 Replies 
 1397 Views
 by comodore
 
0 Replies 
 994 Views
 by AntunHun
 
0 Replies 
 1142 Views
 by AntunHun
 
0 Replies 
 1028 Views
 by AntunHun
 
0 Replies 
 994 Views
 by AntunHun
 
0 Replies 
 1116 Views
 by AntunHun
 
0 Replies 
 1196 Views
 by AntunHun
 
0 Replies 
 1032 Views
 by AntunHun
 
0 Replies 
 1070 Views
 by AntunHun
 
Pravna posljedica akceptirane mjenice
by AntunHun  - 
0 Replies 
 1014 Views
 by AntunHun
 
0 Replies 
 1409 Views
 by AntunHun
 
Pravo na zakonsku zateznu kamatu
by AntunHun  - 
0 Replies 
 1258 Views
 by AntunHun
 
Zatezna kamata kao zakonska obaveza
by AntunHun  - 
0 Replies 
 1030 Views
 by AntunHun
 
Bankarska garancija kao sredstvo obezbjedenja
by AntunHun  - 
0 Replies 
 1030 Views
 by AntunHun
 
Bankarska garancija i pravo banke na regres
by law  - 
0 Replies 
 1301 Views
 by law
 
Status prihoda i rashoda kod igara na srecu
by comodore  - 
0 Replies 
 1156 Views
 by comodore
 
0 Replies 
 1172 Views
 by comodore
 
Potreba vjestacenja zbira faktura
by comodore  - 
0 Replies 
 1024 Views
 by comodore
 
0 Replies 
 1066 Views
 by comodore
 

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum