Vaš pravni kompas 

  • Poreski tretman naknade isplacene po osnovu vjestacenja

  • Porezi, vrijednosni papiri, carine....
Porezi, vrijednosni papiri, carine....
 #658  by comodore
 
PORESKI TRETMAN NAKNADE ISPLAĆENE PO OSNOVU VJEŠTAČENjA
Zakon o doprinosima

član 13 stav 1 i član 22 stav 2 tačka 1)

Naknada koja se isplaćuje po osnovu vještačenja predstavlja ostali dohodak fizičkog lica koji, pored oporezivanja porezom na dohodak od 10% na propisanu osnovicu, podliježe plaćanju doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje po stopi od 4,5% na osnovicu koja iznosi 50% prosječne bruto plate u Republici za prethodnu godinu.

"U postupcima eksproprijacije nepokretnosti traži se mišljenje o poreskom tretmanu isplata troškova postupka vještačenja. Članom 52. tačka 4. Zakona o porezu na dohodak ("Sl. glasnik RS", br. 60/2015, 5/2016 - ispr. i 66/2018) propisano je da se ostalim dohotkom smatraju prihodi po osnovu djelatnosti tumača, vještaka, sportskih sudija i delegata, prevodioca, estradnih umjetnika, samostalnih novinara i ostalih sličnih djelatnosti.

Članom 59. stav 2. tačka 2. navedenog zakona propisano je da se na ostali dohodak u momentu isplate plaća porez po odbitku. Članom 7. stavom 2. tačkom 2. Zakona o doprinosima ("Sl. glasnik RS", br. 114/2017 - dalje: Zakon) propisano je da je obveznik doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje dok se nalazi u određenim okolnostima fizičko lice koje na zahtjev republičkog organa pruži pomoć tom organu, kao i lice u periodu vršenja određenih javnih funkcija ili građanskih dužnosti po pozivu republičkih organa i organa jedinica lokalne samouprave. Članom 13. stav 1. istog zakona uređeno je da osnovica doprinosa za obveznike iz člana 7. ovog zakona iznosi 50% prosječne bruto plate u Republici za prethodnu godinu, a stopa doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje saglasno članu 22. stav 2. tačka 1. Zakona iznosi 4,5%.

Imajući u vidu pomenute zakonske odredbe, isplaćena naknada po osnovu vještačenja predstavlja ostali dohodak fizičkog lica koji, pored oporezivanja porezom na dohodak od 10% na propisanu osnovicu, podliježe plaćanju i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje po stopi od 4,5% na osnovicu koja iznosi 50% prosječne bruto plate u Republici za prethodnu godinu."

https://advokat-prnjavorac.com/porezno-pravo-BiH.html

(Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srpske, br. 06.05/020-1518/19 od 14.5.2019. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum