Vaš pravni kompas 

  • Porez po odbitku za drzave koje nisu u ugovornom odnosu o dvostrukom oporezivanju

  • Porezi, vrijednosni papiri, carine....
Porezi, vrijednosni papiri, carine....
 #752  by AntunHun
 
POREZ PO ODBITKU ZA DRŽAVE KOJE NISU U UGOVORNOM ODNOSU IZBJEGAVANjA DVOSTRUKOG OPOREZIVANjA
Zakon o porezu na dobit

član 44 stav 1

Ukoliko je pružalac menadžerskih usluga u Republici Srpskoj državljanin države sa kojom Republika Srpska nema zaključen ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, porez po odbitku se plaća u iznosu od 10 procenata na iznos prihoda nerezidenta i taj porez je konačan porez u vezi sa tim prihodom nerezidenta.

"U zahtjevu se navodi da je strano društvo, iz zemlje sa kojom BiH nema potpisan Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, izvršilo menadžerske uspuge društvu iz Republike Srpske i za to primilo uplatu sredstava nakon umanjenja porez po odbitku. Strano društvo naknadno ispostavlja knjižnu obavijest domaćem pravnom licu kojom umanjuje iznos za izvršene menadžerske usluge i traži korekciju plaćenog poreza po odbitku u smislu da se prizna kao poreski kredit za naredne poslove jer se to strano lice pojavljuje i kao dobavljač za druge proizvode u međusobnim odnosima sa pravnim licem iz Republike Srpske.

Shodno odredbi člana 3. tač. 4) i 5) Zakona o porezu na dobit ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015 i 1/2017 - dalje: Zakon) poreski obveznik u Republici Srpskoj je nerezident koji posluje putem stalnog mjesta poslovanja, za dobit ostvarenu iz izvora u Republici Srpskoj, kao i nerezident za prihod, odnosno dobit ostvarenu iz izvora u Republici Srpskoj.

Odredbom člana 44. stav 1. Zakona regulisano je da se porez po odbitku obračunava i plaća pri isplati prihoda nerezidentu primjenom stope 10% na iznos prihoda nerezidenta, ukoliko ugovorom o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja nije drugačije uređeno.

Članom 47. stav 1. i 2. Zakona propisano je da poreski obveznik iz Republike Srpske koji isplaćuje nerezidentu prihode iz člana 45. Zakona, dužan je da odbije porez od iznosa prihoda nerezidenta i da odbijeni porez uplati na račun javnih prihoda Republike Srpske.

Plaćeni porez po odbitku u skladu sa ovim članom je konačan porez u vezi sa tim prihodom nerezidenta.

Prema tome, obračunati i naplaćeni porez po odbitku koji je nastao u vezi sa menadžerskim uslugama koje je izvršilo strano društvo domaćem pravnom licu smatra se konačnim porezom u vezi sa tim prihodom nerezidenta, kako je navedeno u članu 47. stav 2. Zakona o porezu na dobit."(Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srpske, br. 06.05/020-431/19 od 21.3.2019. godine )

https://epravo.ba/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum