Vaš pravni kompas 

  • Obligaciono pravo

  • Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
Forum Statistics Last post
Raskidi ugovora radi covid (visa sila)
by AntunHun  - 
0 Replies 
 3268 Views
 by AntunHun
 
Divljač kao opasna stvar na putu
by comodore  - 
0 Replies 
 3051 Views
 by comodore
 
Ostvarenje prava iz vindikacione tuzbe
by sudija  - 
0 Replies 
 1316 Views
 by sudija
 
0 Replies 
 1859 Views
 by sudija
 
Nedozvoljenost revizije
by sudija  - 
0 Replies 
 1328 Views
 by sudija
 
Izvrsenje dospjele cinidbe
by sudija  - 
0 Replies 
 1320 Views
 by sudija
 
0 Replies 
 1321 Views
 by comodore
 
0 Replies 
 1341 Views
 by comodore
 
Kamata prije i poslije plaćanja glavnog duga
by comodore  - 
0 Replies 
 2392 Views
 by comodore
 
Uslovi za naknadu izmakle koristi
by comodore  - 
0 Replies 
 3012 Views
 by comodore
 
0 Replies 
 1276 Views
 by comodore
 
0 Replies 
 1525 Views
 by comodore
 
0 Replies 
 1329 Views
 by comodore
 
Član 137. Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH
by legalis  - 
0 Replies 
 1222 Views
 by legalis
 
Član 360. Zakona o obligacionim odnosima
by legalis  - 
0 Replies 
 1348 Views
 by legalis
 
Član 89. Zakona o obligacionim odnosima
by legalis  - 
0 Replies 
 1667 Views
 by legalis
 
Ugovor o djelu
by sudija  - 
0 Replies 
 1532 Views
 by sudija
 
Ugovor o cesiji
by sudija  - 
0 Replies 
 7562 Views
 by sudija
 
sporazumni raskid ugovora
by sudija  - 
0 Replies 
 1431 Views
 by sudija
 
Ugovor o donaciji
by sudija  - 
0 Replies 
 2767 Views
 by sudija
 
Ugovor o posredovanju
by sudija  - 
0 Replies 
 2091 Views
 by sudija
 
0 Replies 
 32058 Views
 by matrix
 
Dosjelost
by matrix  - 
0 Replies 
 1442 Views
 by matrix
 
Uredna antidiskriminatorska tuzba
by AntunHun  - 
0 Replies 
 1625 Views
 by AntunHun
 
Clan 20 Zakona o stambenim odnosima
by matrix  - 
0 Replies 
 1559 Views
 by matrix
 

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum