Vaš pravni kompas 

  • Obligaciono pravo

  • Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
Forum Statistics Last post
Raskidi ugovora radi covid (visa sila)
by AntunHun  - 
0 Replies 
 868 Views
 by AntunHun
 
Divljač kao opasna stvar na putu
by comodore  - 
0 Replies 
 1030 Views
 by comodore
 
Ostvarenje prava iz vindikacione tuzbe
by sudija  - 
0 Replies 
 436 Views
 by sudija
 
0 Replies 
 686 Views
 by sudija
 
Nedozvoljenost revizije
by sudija  - 
0 Replies 
 424 Views
 by sudija
 
Izvrsenje dospjele cinidbe
by sudija  - 
0 Replies 
 379 Views
 by sudija
 
0 Replies 
 489 Views
 by comodore
 
0 Replies 
 426 Views
 by comodore
 
Kamata prije i poslije plaćanja glavnog duga
by comodore  - 
0 Replies 
 767 Views
 by comodore
 
Uslovi za naknadu izmakle koristi
by comodore  - 
0 Replies 
 719 Views
 by comodore
 
0 Replies 
 422 Views
 by comodore
 
0 Replies 
 526 Views
 by comodore
 
0 Replies 
 432 Views
 by comodore
 
Član 137. Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH
by legalis  - 
0 Replies 
 403 Views
 by legalis
 
Član 360. Zakona o obligacionim odnosima
by legalis  - 
0 Replies 
 450 Views
 by legalis
 
Član 89. Zakona o obligacionim odnosima
by legalis  - 
0 Replies 
 531 Views
 by legalis
 
Ugovor o djelu
by sudija  - 
0 Replies 
 592 Views
 by sudija
 
Ugovor o cesiji
by sudija  - 
0 Replies 
 1922 Views
 by sudija
 
sporazumni raskid ugovora
by sudija  - 
0 Replies 
 579 Views
 by sudija
 
Ugovor o donaciji
by sudija  - 
0 Replies 
 1041 Views
 by sudija
 
Ugovor o posredovanju
by sudija  - 
0 Replies 
 616 Views
 by sudija
 
0 Replies 
 11448 Views
 by matrix
 
Dosjelost
by matrix  - 
0 Replies 
 511 Views
 by matrix
 
Uredna antidiskriminatorska tuzba
by AntunHun  - 
0 Replies 
 602 Views
 by AntunHun
 
Clan 20 Zakona o stambenim odnosima
by matrix  - 
0 Replies 
 653 Views
 by matrix
 

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum