• Obligaciono pravo

  • Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
Forum Statistika Zadnji post
Divljač kao opasna stvar na putu
Postao/la comodore  - 
0 Odgovorite 
 221 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Ostvarenje prava iz vindikacione tuzbe
Postao/la sudija  - 
0 Odgovorite 
 101 Pogledano
 Postao/la sudija
 
Pravne posljedice nepristupan tuzitelja na pripremno rociste
Postao/la sudija  - 
0 Odgovorite 
 102 Pogledano
 Postao/la sudija
 
Nedozvoljenost revizije
Postao/la sudija  - 
0 Odgovorite 
 89 Pogledano
 Postao/la sudija
 
Izvrsenje dospjele cinidbe
Postao/la sudija  - 
0 Odgovorite 
 79 Pogledano
 Postao/la sudija
 
Mjerodavno pravo za vanugovornu odgovornost za štetu
Postao/la comodore  - 
0 Odgovorite 
 175 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Obim naknade materijalne štete nastale na objektu
Postao/la comodore  - 
0 Odgovorite 
 122 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Kamata prije i poslije plaćanja glavnog duga
Postao/la comodore  - 
0 Odgovorite 
 149 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Uslovi za naknadu izmakle koristi
Postao/la comodore  - 
0 Odgovorite 
 120 Pogledano
 Postao/la comodore
 
0 Odgovorite 
 108 Pogledano
 Postao/la comodore
 
0 Odgovorite 
 140 Pogledano
 Postao/la comodore
 
0 Odgovorite 
 111 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Član 137. Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH
Postao/la legalis  - 
0 Odgovorite 
 117 Pogledano
 Postao/la legalis
 
Član 360. Zakona o obligacionim odnosima
Postao/la legalis  - 
0 Odgovorite 
 111 Pogledano
 Postao/la legalis
 
Član 89. Zakona o obligacionim odnosima
Postao/la legalis  - 
0 Odgovorite 
 135 Pogledano
 Postao/la legalis
 
Ugovor o djelu
Postao/la sudija  - 
0 Odgovorite 
 235 Pogledano
 Postao/la sudija
 
Ugovor o cesiji
Postao/la sudija  - 
0 Odgovorite 
 208 Pogledano
 Postao/la sudija
 
sporazumni raskid ugovora
Postao/la sudija  - 
0 Odgovorite 
 214 Pogledano
 Postao/la sudija
 
Ugovor o donaciji
Postao/la sudija  - 
0 Odgovorite 
 305 Pogledano
 Postao/la sudija
 
Ugovor o posredovanju
Postao/la sudija  - 
0 Odgovorite 
 216 Pogledano
 Postao/la sudija
 
Zastara, rokovi zastare i pravne posljedice zastare
Postao/la matrix  - 
0 Odgovorite 
 615 Pogledano
 Postao/la matrix
 
Dosjelost
Postao/la matrix  - 
0 Odgovorite 
 189 Pogledano
 Postao/la matrix
 
Uredna antidiskriminatorska tuzba
Postao/la AntunHun  - 
0 Odgovorite 
 229 Pogledano
 Postao/la AntunHun
 
Clan 20 Zakona o stambenim odnosima
Postao/la matrix  - 
0 Odgovorite 
 302 Pogledano
 Postao/la matrix
 
Naknada stete zbog klevete
Postao/la matrix  - 
0 Odgovorite 
 264 Pogledano
 Postao/la matrix
 

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum