Vaš pravni kompas 

  • Obligaciono pravo

  • Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
Forum Statistics Last post
Raskidi ugovora radi covid (visa sila)
by AntunHun  - 
0 Replies 
 1826 Views
 by AntunHun
 
Divljač kao opasna stvar na putu
by comodore  - 
0 Replies 
 1859 Views
 by comodore
 
Ostvarenje prava iz vindikacione tuzbe
by sudija  - 
0 Replies 
 790 Views
 by sudija
 
0 Replies 
 1126 Views
 by sudija
 
Nedozvoljenost revizije
by sudija  - 
0 Replies 
 779 Views
 by sudija
 
Izvrsenje dospjele cinidbe
by sudija  - 
0 Replies 
 742 Views
 by sudija
 
0 Replies 
 839 Views
 by comodore
 
0 Replies 
 762 Views
 by comodore
 
Kamata prije i poslije plaćanja glavnog duga
by comodore  - 
0 Replies 
 1356 Views
 by comodore
 
Uslovi za naknadu izmakle koristi
by comodore  - 
0 Replies 
 1447 Views
 by comodore
 
0 Replies 
 768 Views
 by comodore
 
0 Replies 
 918 Views
 by comodore
 
0 Replies 
 761 Views
 by comodore
 
Član 137. Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH
by legalis  - 
0 Replies 
 735 Views
 by legalis
 
Član 360. Zakona o obligacionim odnosima
by legalis  - 
0 Replies 
 800 Views
 by legalis
 
Član 89. Zakona o obligacionim odnosima
by legalis  - 
0 Replies 
 939 Views
 by legalis
 
Ugovor o djelu
by sudija  - 
0 Replies 
 972 Views
 by sudija
 
Ugovor o cesiji
by sudija  - 
0 Replies 
 3792 Views
 by sudija
 
sporazumni raskid ugovora
by sudija  - 
0 Replies 
 926 Views
 by sudija
 
Ugovor o donaciji
by sudija  - 
0 Replies 
 1608 Views
 by sudija
 
Ugovor o posredovanju
by sudija  - 
0 Replies 
 1076 Views
 by sudija
 
0 Replies 
 18281 Views
 by matrix
 
Dosjelost
by matrix  - 
0 Replies 
 858 Views
 by matrix
 
Uredna antidiskriminatorska tuzba
by AntunHun  - 
0 Replies 
 980 Views
 by AntunHun
 
Clan 20 Zakona o stambenim odnosima
by matrix  - 
0 Replies 
 1000 Views
 by matrix
 

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum