Vaš pravni kompas 

  • Obligaciono pravo

  • Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
Forum Statistics Last post
Raskidi ugovora radi covid (visa sila)
by AntunHun  - 
0 Replies 
 1504 Views
 by AntunHun
 
Divljač kao opasna stvar na putu
by comodore  - 
0 Replies 
 1596 Views
 by comodore
 
Ostvarenje prava iz vindikacione tuzbe
by sudija  - 
0 Replies 
 653 Views
 by sudija
 
0 Replies 
 981 Views
 by sudija
 
Nedozvoljenost revizije
by sudija  - 
0 Replies 
 630 Views
 by sudija
 
Izvrsenje dospjele cinidbe
by sudija  - 
0 Replies 
 585 Views
 by sudija
 
0 Replies 
 704 Views
 by comodore
 
0 Replies 
 617 Views
 by comodore
 
Kamata prije i poslije plaćanja glavnog duga
by comodore  - 
0 Replies 
 1128 Views
 by comodore
 
Uslovi za naknadu izmakle koristi
by comodore  - 
0 Replies 
 1193 Views
 by comodore
 
0 Replies 
 636 Views
 by comodore
 
0 Replies 
 772 Views
 by comodore
 
0 Replies 
 634 Views
 by comodore
 
Član 137. Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH
by legalis  - 
0 Replies 
 597 Views
 by legalis
 
Član 360. Zakona o obligacionim odnosima
by legalis  - 
0 Replies 
 655 Views
 by legalis
 
Član 89. Zakona o obligacionim odnosima
by legalis  - 
0 Replies 
 784 Views
 by legalis
 
Ugovor o djelu
by sudija  - 
0 Replies 
 810 Views
 by sudija
 
Ugovor o cesiji
by sudija  - 
0 Replies 
 3171 Views
 by sudija
 
sporazumni raskid ugovora
by sudija  - 
0 Replies 
 782 Views
 by sudija
 
Ugovor o donaciji
by sudija  - 
0 Replies 
 1419 Views
 by sudija
 
Ugovor o posredovanju
by sudija  - 
0 Replies 
 899 Views
 by sudija
 
0 Replies 
 17279 Views
 by matrix
 
Dosjelost
by matrix  - 
0 Replies 
 723 Views
 by matrix
 
Uredna antidiskriminatorska tuzba
by AntunHun  - 
0 Replies 
 832 Views
 by AntunHun
 
Clan 20 Zakona o stambenim odnosima
by matrix  - 
0 Replies 
 856 Views
 by matrix
 

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum