• Obligaciono pravo

  • Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
Forum Statistika Zadnji post
Raskidi ugovora radi covid (visa sila)
Postao/la AntunHun  - 
0 Odgovorite 
 147 Pogledano
 Postao/la AntunHun
 
Divljač kao opasna stvar na putu
Postao/la comodore  - 
0 Odgovorite 
 392 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Ostvarenje prava iz vindikacione tuzbe
Postao/la sudija  - 
0 Odgovorite 
 209 Pogledano
 Postao/la sudija
 
Pravne posljedice nepristupan tuzitelja na pripremno rociste
Postao/la sudija  - 
0 Odgovorite 
 241 Pogledano
 Postao/la sudija
 
Nedozvoljenost revizije
Postao/la sudija  - 
0 Odgovorite 
 205 Pogledano
 Postao/la sudija
 
Izvrsenje dospjele cinidbe
Postao/la sudija  - 
0 Odgovorite 
 168 Pogledano
 Postao/la sudija
 
Mjerodavno pravo za vanugovornu odgovornost za štetu
Postao/la comodore  - 
0 Odgovorite 
 279 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Obim naknade materijalne štete nastale na objektu
Postao/la comodore  - 
0 Odgovorite 
 204 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Kamata prije i poslije plaćanja glavnog duga
Postao/la comodore  - 
0 Odgovorite 
 292 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Uslovi za naknadu izmakle koristi
Postao/la comodore  - 
0 Odgovorite 
 242 Pogledano
 Postao/la comodore
 
0 Odgovorite 
 210 Pogledano
 Postao/la comodore
 
0 Odgovorite 
 241 Pogledano
 Postao/la comodore
 
0 Odgovorite 
 204 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Član 137. Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH
Postao/la legalis  - 
0 Odgovorite 
 204 Pogledano
 Postao/la legalis
 
Član 360. Zakona o obligacionim odnosima
Postao/la legalis  - 
0 Odgovorite 
 220 Pogledano
 Postao/la legalis
 
Član 89. Zakona o obligacionim odnosima
Postao/la legalis  - 
0 Odgovorite 
 239 Pogledano
 Postao/la legalis
 
Ugovor o djelu
Postao/la sudija  - 
0 Odgovorite 
 344 Pogledano
 Postao/la sudija
 
Ugovor o cesiji
Postao/la sudija  - 
0 Odgovorite 
 369 Pogledano
 Postao/la sudija
 
sporazumni raskid ugovora
Postao/la sudija  - 
0 Odgovorite 
 347 Pogledano
 Postao/la sudija
 
Ugovor o donaciji
Postao/la sudija  - 
0 Odgovorite 
 534 Pogledano
 Postao/la sudija
 
Ugovor o posredovanju
Postao/la sudija  - 
0 Odgovorite 
 320 Pogledano
 Postao/la sudija
 
Zastara, rokovi zastare i pravne posljedice zastare
Postao/la matrix  - 
0 Odgovorite 
 1846 Pogledano
 Postao/la matrix
 
Dosjelost
Postao/la matrix  - 
0 Odgovorite 
 277 Pogledano
 Postao/la matrix
 
Uredna antidiskriminatorska tuzba
Postao/la AntunHun  - 
0 Odgovorite 
 343 Pogledano
 Postao/la AntunHun
 
Clan 20 Zakona o stambenim odnosima
Postao/la matrix  - 
0 Odgovorite 
 421 Pogledano
 Postao/la matrix
 

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum