• Obligaciono pravo

  • Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
Forum Statistika Zadnji post
Raskidi ugovora radi covid (visa sila)
Postao/la AntunHun  - 
0 Odgovorite 
 548 Pogledano
 Postao/la AntunHun
 
Divljač kao opasna stvar na putu
Postao/la comodore  - 
0 Odgovorite 
 746 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Ostvarenje prava iz vindikacione tuzbe
Postao/la sudija  - 
0 Odgovorite 
 330 Pogledano
 Postao/la sudija
 
Pravne posljedice nepristupan tuzitelja na pripremno rociste
Postao/la sudija  - 
0 Odgovorite 
 525 Pogledano
 Postao/la sudija
 
Nedozvoljenost revizije
Postao/la sudija  - 
0 Odgovorite 
 317 Pogledano
 Postao/la sudija
 
Izvrsenje dospjele cinidbe
Postao/la sudija  - 
0 Odgovorite 
 274 Pogledano
 Postao/la sudija
 
Mjerodavno pravo za vanugovornu odgovornost za štetu
Postao/la comodore  - 
0 Odgovorite 
 390 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Obim naknade materijalne štete nastale na objektu
Postao/la comodore  - 
0 Odgovorite 
 330 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Kamata prije i poslije plaćanja glavnog duga
Postao/la comodore  - 
0 Odgovorite 
 549 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Uslovi za naknadu izmakle koristi
Postao/la comodore  - 
0 Odgovorite 
 509 Pogledano
 Postao/la comodore
 
0 Odgovorite 
 322 Pogledano
 Postao/la comodore
 
0 Odgovorite 
 378 Pogledano
 Postao/la comodore
 
0 Odgovorite 
 321 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Član 137. Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH
Postao/la legalis  - 
0 Odgovorite 
 309 Pogledano
 Postao/la legalis
 
Član 360. Zakona o obligacionim odnosima
Postao/la legalis  - 
0 Odgovorite 
 328 Pogledano
 Postao/la legalis
 
Član 89. Zakona o obligacionim odnosima
Postao/la legalis  - 
0 Odgovorite 
 391 Pogledano
 Postao/la legalis
 
Ugovor o djelu
Postao/la sudija  - 
0 Odgovorite 
 478 Pogledano
 Postao/la sudija
 
Ugovor o cesiji
Postao/la sudija  - 
0 Odgovorite 
 1260 Pogledano
 Postao/la sudija
 
sporazumni raskid ugovora
Postao/la sudija  - 
0 Odgovorite 
 461 Pogledano
 Postao/la sudija
 
Ugovor o donaciji
Postao/la sudija  - 
0 Odgovorite 
 854 Pogledano
 Postao/la sudija
 
Ugovor o posredovanju
Postao/la sudija  - 
0 Odgovorite 
 467 Pogledano
 Postao/la sudija
 
Zastara, rokovi zastare i pravne posljedice zastare
Postao/la matrix  - 
0 Odgovorite 
 7651 Pogledano
 Postao/la matrix
 
Dosjelost
Postao/la matrix  - 
0 Odgovorite 
 394 Pogledano
 Postao/la matrix
 
Uredna antidiskriminatorska tuzba
Postao/la AntunHun  - 
0 Odgovorite 
 472 Pogledano
 Postao/la AntunHun
 
Clan 20 Zakona o stambenim odnosima
Postao/la matrix  - 
0 Odgovorite 
 539 Pogledano
 Postao/la matrix
 

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum