Vaš pravni kompas 

  • Obligaciono pravo

  • Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
Forum Statistics Last post
Raskidi ugovora radi covid (visa sila)
by AntunHun  - 
0 Replies 
 2130 Views
 by AntunHun
 
Divljač kao opasna stvar na putu
by comodore  - 
0 Replies 
 2151 Views
 by comodore
 
Ostvarenje prava iz vindikacione tuzbe
by sudija  - 
0 Replies 
 901 Views
 by sudija
 
0 Replies 
 1321 Views
 by sudija
 
Nedozvoljenost revizije
by sudija  - 
0 Replies 
 912 Views
 by sudija
 
Izvrsenje dospjele cinidbe
by sudija  - 
0 Replies 
 882 Views
 by sudija
 
0 Replies 
 967 Views
 by comodore
 
0 Replies 
 895 Views
 by comodore
 
Kamata prije i poslije plaćanja glavnog duga
by comodore  - 
0 Replies 
 1567 Views
 by comodore
 
Uslovi za naknadu izmakle koristi
by comodore  - 
0 Replies 
 1752 Views
 by comodore
 
0 Replies 
 894 Views
 by comodore
 
0 Replies 
 1047 Views
 by comodore
 
0 Replies 
 896 Views
 by comodore
 
Član 137. Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH
by legalis  - 
0 Replies 
 853 Views
 by legalis
 
Član 360. Zakona o obligacionim odnosima
by legalis  - 
0 Replies 
 930 Views
 by legalis
 
Član 89. Zakona o obligacionim odnosima
by legalis  - 
0 Replies 
 1094 Views
 by legalis
 
Ugovor o djelu
by sudija  - 
0 Replies 
 1109 Views
 by sudija
 
Ugovor o cesiji
by sudija  - 
0 Replies 
 4721 Views
 by sudija
 
sporazumni raskid ugovora
by sudija  - 
0 Replies 
 1040 Views
 by sudija
 
Ugovor o donaciji
by sudija  - 
0 Replies 
 1836 Views
 by sudija
 
Ugovor o posredovanju
by sudija  - 
0 Replies 
 1286 Views
 by sudija
 
0 Replies 
 19568 Views
 by matrix
 
Dosjelost
by matrix  - 
0 Replies 
 997 Views
 by matrix
 
Uredna antidiskriminatorska tuzba
by AntunHun  - 
0 Replies 
 1116 Views
 by AntunHun
 
Clan 20 Zakona o stambenim odnosima
by matrix  - 
0 Replies 
 1130 Views
 by matrix
 

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum