• Obligaciono pravo

  • Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
Forum Statistika Zadnji post
Raskidi ugovora radi covid (visa sila)
Postao/la AntunHun  - 
0 Odgovorite 
 336 Pogledano
 Postao/la AntunHun
 
Divljač kao opasna stvar na putu
Postao/la comodore  - 
0 Odgovorite 
 541 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Ostvarenje prava iz vindikacione tuzbe
Postao/la sudija  - 
0 Odgovorite 
 274 Pogledano
 Postao/la sudija
 
Pravne posljedice nepristupan tuzitelja na pripremno rociste
Postao/la sudija  - 
0 Odgovorite 
 364 Pogledano
 Postao/la sudija
 
Nedozvoljenost revizije
Postao/la sudija  - 
0 Odgovorite 
 263 Pogledano
 Postao/la sudija
 
Izvrsenje dospjele cinidbe
Postao/la sudija  - 
0 Odgovorite 
 224 Pogledano
 Postao/la sudija
 
Mjerodavno pravo za vanugovornu odgovornost za štetu
Postao/la comodore  - 
0 Odgovorite 
 323 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Obim naknade materijalne štete nastale na objektu
Postao/la comodore  - 
0 Odgovorite 
 269 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Kamata prije i poslije plaćanja glavnog duga
Postao/la comodore  - 
0 Odgovorite 
 409 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Uslovi za naknadu izmakle koristi
Postao/la comodore  - 
0 Odgovorite 
 351 Pogledano
 Postao/la comodore
 
0 Odgovorite 
 262 Pogledano
 Postao/la comodore
 
0 Odgovorite 
 303 Pogledano
 Postao/la comodore
 
0 Odgovorite 
 257 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Član 137. Zakona o zdravstvenoj zaštiti FBiH
Postao/la legalis  - 
0 Odgovorite 
 260 Pogledano
 Postao/la legalis
 
Član 360. Zakona o obligacionim odnosima
Postao/la legalis  - 
0 Odgovorite 
 267 Pogledano
 Postao/la legalis
 
Član 89. Zakona o obligacionim odnosima
Postao/la legalis  - 
0 Odgovorite 
 301 Pogledano
 Postao/la legalis
 
Ugovor o djelu
Postao/la sudija  - 
0 Odgovorite 
 413 Pogledano
 Postao/la sudija
 
Ugovor o cesiji
Postao/la sudija  - 
0 Odgovorite 
 685 Pogledano
 Postao/la sudija
 
sporazumni raskid ugovora
Postao/la sudija  - 
0 Odgovorite 
 404 Pogledano
 Postao/la sudija
 
Ugovor o donaciji
Postao/la sudija  - 
0 Odgovorite 
 700 Pogledano
 Postao/la sudija
 
Ugovor o posredovanju
Postao/la sudija  - 
0 Odgovorite 
 391 Pogledano
 Postao/la sudija
 
Zastara, rokovi zastare i pravne posljedice zastare
Postao/la matrix  - 
0 Odgovorite 
 4189 Pogledano
 Postao/la matrix
 
Dosjelost
Postao/la matrix  - 
0 Odgovorite 
 337 Pogledano
 Postao/la matrix
 
Uredna antidiskriminatorska tuzba
Postao/la AntunHun  - 
0 Odgovorite 
 408 Pogledano
 Postao/la AntunHun
 
Clan 20 Zakona o stambenim odnosima
Postao/la matrix  - 
0 Odgovorite 
 486 Pogledano
 Postao/la matrix
 

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum