Vaš pravni kompas 

  • Mjerodavno pravo za vanugovornu odgovornost za štetu

  • Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
 #1423  by comodore
 
MJERODAVNO PRAVO ZA VANUGOVORNU ODGOVORNOST ZA ŠTETU
Zakon o rešavanju sukoba zakona sa propisima drugih zemalja

član 28

U situaciji kada je mjesto izvršenja radnje i mjesto nastupanja posljedice identično i kada je ono u Bosni i Hercegovini, redovni sudovi su u obavezi da primijene relevantno domaće pravo, a činjenica da je tužitelj posljedice štete otklonio u SR Njemačkoj ne znači da je posljedica tamo nastupila i da je zbog toga u pitanju pravni odnos sa međunarodnim elementom.

Obrazloženje:

"Odredbom člana 28. stav 1. ZRSZ je propisano da za vanugovornu odgovornost za štetu mjerodavno je pravo mjesta gdje je radnja izvršena ili pravo mjesta gdje je posljedica nastupila, zavisno od toga koje je od ta dva prava povoljnije za oštećenog.

Iz teksta navedene zakonske odredbe proizilazi da je oštećeni za razrješenje pitanja vanugovorne odgovornosti za štetu ovlašten njenu naknadu tražiti primjenom prava po mjestu izvršenja radnje ili po mjestu nastupanja posljedice.

U konkretnom slučaju mjesto izvršenja radnje i mjesto nastupanja posljedice je identično, odnosno u mjestu T., općina S., gdje je izvršena radnja kojom je šteta prouzrokovana, ali je mjesto T., Općina S., i mjesto u kojem je nastupila posljedica. Dakle, i u jednom i u drugom slučaju redovni sudovi su bili u obavezi primijeniti relevantno domaće pravo, odredbe člana 18. stav 1. i 3., člana 185. stav 1. i 4., člana 189. stav 2. i člana 190. ZOO. Činjenica da je tužitelj posljedice štete, nastale u općini S., otklonio u SR Njemačkoj ne znači da je posljedica i nastupila u SR Njemačkoj i da je zbog toga u pitanju pravni odnos sa međunarodnim elementom, odnosno da je posljedica štetnog događaja nastupila kada je izvršena popravka vozila tužitelja, kako pogrešno cijeni drugostepeni sud. Posljedica u obliku nastale štete na vozilu prouzrokovana je u trenutku i na mjestu saobraćajnog udesa, dakle u Bosni i Hercegovini, bez obzira na vrijeme i mjesto popravke vozila.

Ovakav pravni stav izražen je u odlukama Ustavnog suda broj AP-428/04 od 23. 3. 2005. i AP-2626/09 od 26. 1. 2012. godine, te odluci Vrhovnog suda FBiH broj... od 14. 7. 2015. godine."
(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, 41 0 P 052737 17 Rev od 25.2.2020. godine)


https://advokat-prnjavorac.com/naknada- ... raksi.html

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum