Vaš pravni kompas 

  • Odgovornost za štetu nastalu od električne energije kao opasne stvari

  • Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
 #1414  by comodore
 
ODGOVORNOST ZA ŠTETU NASTALU OD ELEKTRIČNE ENERGIJE KAO OPASNE STVARI
Zakon o obligacionim odnosima

čl. 173 i 174

Pravno lice koje se bavi elektroprivrednom djelatnošću odgovara po principu objektivne odgovornosti tj. pretpostavljene uzročnosti, jer je električna energija opasna stvar.

Obrazloženje:

"Pravilno su nižestepeni sudovi primjenili odredbu čl. 173. ZOO. kada su zaključili da tužena odgovara po principu objektivne odgovornosti tj. pretpostavljene uzročnosti. Električna energija je opasna stvar i prenos putem dalekovoda pod naponom je opasna djelatnost, te za štete nastale od takve djelatnosti odgovara uvijek, u smislu čl. 174. st. 1. ZOO-a, lice koje se tom djelatnošću bavi.

Tužena je pravno lice koje se bavi eletroprivrednom djelatnosti, koja obuhvata proizvodnju, distribuciju i snabdijevanje električnom energijom. Dakle, elektroprivredna preduzeća pružaju usluge kupcima nakon pribaljanja dozvole za obavljanje djelatnosti od Regulatorne komisije."(Presuda Vrhovnog suda Federacije BiH, 53 0 P 033108 14 Rev od 14.12.2014. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum