Vaš pravni kompas 

  • Upravno pravo

  • Tenderi, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade i doprinosi u Bosni i Hercegovini
Tenderi, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade i doprinosi u Bosni i Hercegovini
Forum Statistics Last post
Prijeldog za obnovu postupka
by Afrodita  - 
0 Replies 
 846 Views
 by Afrodita
 
Šutnja administracije
by vinja  - 
0 Replies 
 1687 Views
 by vinja
 
0 Replies 
 1093 Views
 by comodore
 
Ispravka greške u katastarskom operatu
by comodore  - 
0 Replies 
 1947 Views
 by comodore
 
0 Replies 
 1272 Views
 by AntunHun
 
0 Replies 
 2384 Views
 by matrix
 
Član 8. Zakona o upravnim sporovima F BiH
by matrix  - 
0 Replies 
 1198 Views
 by matrix
 
Sastav vijeća prilikom donošenja presude
by matrix  - 
0 Replies 
 1135 Views
 by matrix
 
Član 8. Zakona o upravnom postupku
by sudija  - 
0 Replies 
 1317 Views
 by sudija
 
Član 14. Zakona o komunalnim djelatnostima
by sudija  - 
0 Replies 
 1613 Views
 by sudija
 
Član 2. Zakona o upravnim sporovima
by sudija  - 
0 Replies 
 1218 Views
 by sudija
 
Član 5. Zakona o upravnim sporovima
by sudija  - 
0 Replies 
 1184 Views
 by sudija
 
0 Replies 
 1255 Views
 by sudija
 
0 Replies 
 1509 Views
 by matrix
 
0 Replies 
 1339 Views
 by matrix
 
0 Replies 
 1164 Views
 by matrix
 
Član 34. Zakona o eksproprijaciji
by matrix  - 
0 Replies 
 1242 Views
 by matrix
 
0 Replies 
 1176 Views
 by matrix
 
0 Replies 
 1133 Views
 by matrix
 
Žalba u Upravnom postupku
by matrix  - 
0 Replies 
 1568 Views
 by matrix
 
0 Replies 
 1325 Views
 by legalis
 
1 Replies 
 1801 Views
 by legalis
 
Zalba u Upravnom postupku FBiH
by matrix  - 
0 Replies 
 5017 Views
 by matrix
 
Clan 76 Zakona o poreznoj upravi Federacije BiH
by matrix  - 
0 Replies 
 1462 Views
 by matrix
 
0 Replies 
 1353 Views
 by matrix
 

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum