Vaš pravni kompas 

  • Upravno pravo

  • Tenderi, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade i doprinosi u Bosni i Hercegovini
Tenderi, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade i doprinosi u Bosni i Hercegovini
Forum Statistics Last post
Šutnja administracije
by vinja  - 
0 Replies 
 520 Views
 by vinja
 
0 Replies 
 404 Views
 by comodore
 
Ispravka greške u katastarskom operatu
by comodore  - 
0 Replies 
 642 Views
 by comodore
 
0 Replies 
 483 Views
 by AntunHun
 
0 Replies 
 943 Views
 by matrix
 
Član 8. Zakona o upravnim sporovima F BiH
by matrix  - 
0 Replies 
 432 Views
 by matrix
 
Sastav vijeća prilikom donošenja presude
by matrix  - 
0 Replies 
 422 Views
 by matrix
 
Član 8. Zakona o upravnom postupku
by sudija  - 
0 Replies 
 486 Views
 by sudija
 
Član 14. Zakona o komunalnim djelatnostima
by sudija  - 
0 Replies 
 635 Views
 by sudija
 
Član 2. Zakona o upravnim sporovima
by sudija  - 
0 Replies 
 476 Views
 by sudija
 
Član 5. Zakona o upravnim sporovima
by sudija  - 
0 Replies 
 463 Views
 by sudija
 
0 Replies 
 498 Views
 by sudija
 
0 Replies 
 607 Views
 by matrix
 
0 Replies 
 438 Views
 by matrix
 
0 Replies 
 461 Views
 by matrix
 
Član 34. Zakona o eksproprijaciji
by matrix  - 
0 Replies 
 499 Views
 by matrix
 
0 Replies 
 443 Views
 by matrix
 
0 Replies 
 452 Views
 by matrix
 
Žalba u Upravnom postupku
by matrix  - 
0 Replies 
 493 Views
 by matrix
 
0 Replies 
 523 Views
 by legalis
 
1 Replies 
 938 Views
 by legalis
 
Zalba u Upravnom postupku FBiH
by matrix  - 
0 Replies 
 3112 Views
 by matrix
 
Clan 76 Zakona o poreznoj upravi Federacije BiH
by matrix  - 
0 Replies 
 645 Views
 by matrix
 
0 Replies 
 603 Views
 by matrix
 
0 Replies 
 611 Views
 by comodore
 

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum