Vaš pravni kompas 

  • Upravno pravo

  • Tenderi, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade i doprinosi u Bosni i Hercegovini
Tenderi, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade i doprinosi u Bosni i Hercegovini
Forum Statistics Last post
Prijeldog za obnovu postupka
by Afrodita  - 
0 Replies 
 665 Views
 by Afrodita
 
Šutnja administracije
by vinja  - 
0 Replies 
 1510 Views
 by vinja
 
0 Replies 
 990 Views
 by comodore
 
Ispravka greške u katastarskom operatu
by comodore  - 
0 Replies 
 1665 Views
 by comodore
 
0 Replies 
 1139 Views
 by AntunHun
 
0 Replies 
 2206 Views
 by matrix
 
Član 8. Zakona o upravnim sporovima F BiH
by matrix  - 
0 Replies 
 1081 Views
 by matrix
 
Sastav vijeća prilikom donošenja presude
by matrix  - 
0 Replies 
 1030 Views
 by matrix
 
Član 8. Zakona o upravnom postupku
by sudija  - 
0 Replies 
 1148 Views
 by sudija
 
Član 14. Zakona o komunalnim djelatnostima
by sudija  - 
0 Replies 
 1482 Views
 by sudija
 
Član 2. Zakona o upravnim sporovima
by sudija  - 
0 Replies 
 1098 Views
 by sudija
 
Član 5. Zakona o upravnim sporovima
by sudija  - 
0 Replies 
 1082 Views
 by sudija
 
0 Replies 
 1122 Views
 by sudija
 
0 Replies 
 1344 Views
 by matrix
 
0 Replies 
 1101 Views
 by matrix
 
0 Replies 
 1038 Views
 by matrix
 
Član 34. Zakona o eksproprijaciji
by matrix  - 
0 Replies 
 1123 Views
 by matrix
 
0 Replies 
 1044 Views
 by matrix
 
0 Replies 
 1024 Views
 by matrix
 
Žalba u Upravnom postupku
by matrix  - 
0 Replies 
 1083 Views
 by matrix
 
0 Replies 
 1147 Views
 by legalis
 
1 Replies 
 1680 Views
 by legalis
 
Zalba u Upravnom postupku FBiH
by matrix  - 
0 Replies 
 4542 Views
 by matrix
 
Clan 76 Zakona o poreznoj upravi Federacije BiH
by matrix  - 
0 Replies 
 1310 Views
 by matrix
 
0 Replies 
 1222 Views
 by matrix
 

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum