Vaš pravni kompas 

  • Upravno pravo

  • Tenderi, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade i doprinosi u Bosni i Hercegovini
Tenderi, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade i doprinosi u Bosni i Hercegovini
Forum Statistics Last post
Prijeldog za obnovu postupka
by Afrodita  - 
0 Replies 
 1188 Views
 by Afrodita
 
Šutnja administracije
by vinja  - 
0 Replies 
 1775 Views
 by vinja
 
0 Replies 
 1163 Views
 by comodore
 
Ispravka greške u katastarskom operatu
by comodore  - 
0 Replies 
 2081 Views
 by comodore
 
0 Replies 
 1367 Views
 by AntunHun
 
0 Replies 
 2492 Views
 by matrix
 
Član 8. Zakona o upravnim sporovima F BiH
by matrix  - 
0 Replies 
 1280 Views
 by matrix
 
Sastav vijeća prilikom donošenja presude
by matrix  - 
0 Replies 
 1206 Views
 by matrix
 
Član 8. Zakona o upravnom postupku
by sudija  - 
0 Replies 
 1436 Views
 by sudija
 
Član 14. Zakona o komunalnim djelatnostima
by sudija  - 
0 Replies 
 1724 Views
 by sudija
 
Član 2. Zakona o upravnim sporovima
by sudija  - 
0 Replies 
 1297 Views
 by sudija
 
Član 5. Zakona o upravnim sporovima
by sudija  - 
0 Replies 
 1258 Views
 by sudija
 
0 Replies 
 1331 Views
 by sudija
 
0 Replies 
 1616 Views
 by matrix
 
0 Replies 
 1493 Views
 by matrix
 
0 Replies 
 1237 Views
 by matrix
 
Član 34. Zakona o eksproprijaciji
by matrix  - 
0 Replies 
 1316 Views
 by matrix
 
0 Replies 
 1254 Views
 by matrix
 
0 Replies 
 1201 Views
 by matrix
 
Žalba u Upravnom postupku
by matrix  - 
0 Replies 
 1879 Views
 by matrix
 
0 Replies 
 1440 Views
 by legalis
 
1 Replies 
 1899 Views
 by legalis
 
Zalba u Upravnom postupku FBiH
by matrix  - 
0 Replies 
 5329 Views
 by matrix
 
Clan 76 Zakona o poreznoj upravi Federacije BiH
by matrix  - 
0 Replies 
 1554 Views
 by matrix
 
0 Replies 
 1423 Views
 by matrix
 

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum