Vaš pravni kompas 

  • Kada se ne moze rijesiti upravna stvar bez upravnog spisa

  • Tenderi, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade i doprinosi u Bosni i Hercegovini
Tenderi, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade i doprinosi u Bosni i Hercegovini
 #1330  by sudija
 
Kada se ne moze rijesiti upravna stvar bez upravnog spisa

Član 33. stav 1. i član 27. stav 4. Zakona o upravnim sporovima Član 382a stav 4. Zakona o parničnom postupku

KADA SE NE MOŽE RIJEŠITI UPRAVNA STVAR BEZ UPRAVNOG SPISA, A KOJI U TOM ČASU NIJE MOGUĆE PRIBAVITI, ISPUNJENI SU USLOVI ZA ZASTOJ POSTUPKA.

Iz obrazloženja:

Kod ovog suda, dana 18.11.2013 godine, zaprimljena je tužba (predata pošti dana 15.11.2012. godine) tužioca M.N. iz Č., koga zastupa punomoćnik S.G., advokat iz M., podnesena protiv rješenja tuženog Federalnog ministarstva ..., broj: ... od ... godine. Na osnovu člana 27. stav 1. i 2. Zakona o upravnim sporovima, ovaj sud je dopisom od 19.11.2013. godine predmetnu tužbu dostavio tuženom na odgovor uz napomenu da uz isti dostavi i kompletan spis predmeta, a sve u roku od 10 dana od dana prijema dopisa. Tuženi je, podneskom od ... godine dao odgovor na tužbu u kojem je predložio da se tužba odbije kao neosnovana, jer je po njihovoj ocjeni, osporeno rješenje od ... godine pravilno i na zakonu zasnovano. Pri tome, posebno je naglašeno da uz dati odgovor nisu u mogućnosti dostaviti i kompletan spis predmeta, jer se isti nalazi u Inspektoratu u S. od ... godine.Dopisima ovoga Suda od 04.11.2014. godine i 19.11.2015. godine od tuženog je ponovo traženo dostavljanje predmetnog spisa radi rješavanja ove upravne stvari, pri čemu je tuženi isti razlog nedostavljanja spisa ponovio i u narednim svojim odgovorima od ... i ... godine.
Na osnovu člana 33. stav 1. Zakona o upravnim sporovima (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 9/05) sud rješava spor, po pravilu, na podlozi činjenica koje su utvrđene u upravnom postupku, radi čega je neophodno da tužena strana pošalje sudu sve spise koji se odnose na predmet (član 27. stav 3. citiranog zakona). Istim stavom navedenog člana je propisano da, ako tužena strana u datom roku ne pošalje spise predmeta ili ako izjavi da ih ne može poslati, sud može riješiti stvar i bez spisa ako se tužbom pobija osporeni akt samo iz razloga pogrešne primjene materijalnog prava.
Međutim, osporeni akt, odnosno rješenje tuženog od ... godine pobija se i iz drugih razloga (član 27. stav 4. Zakona o upravnim sporovima) zbog čega ovaj Sud nije mogao stvar riješiti bez upravnog spisa, čije dostavljanje kod navedenih okolnosti nije bilo moguće
obezbijediti, već je na osnovu člana 382a. Zakona o parničnom postupku („Službene novine Federacije BiH“; broj: 53/03, 73/05, 19/06 i 98/15), koji se primjenjuje shodno odredbama člana
55. Zakona o upravnim sporovima, zastao sa postupkom u ovoj upravnoj stvari i to na neodređeno vrijeme.
U skladu sa stavom 4. člana 382a. Zakona o parničnom postupku, sud će nastaviti postupak po službenoj dužnosti čim prestanu razlozi koji su izazvali zastoj postupka, odnosno kada tuženi pribavi i dostavi ovom sudu kompletan upravni, ili, eventualno, u zakonom propisanom postupku rekonstruisani upravni spis, na koji način bi prestao razlog koji je izazvao zastoj postupka.

(Rješenje Vrhovnog suda Federacije BIH, broj: 70 0 U 004350 13 U od 03.11.2016. godine)

https://www.forum-bosanskog-naroda.de

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum