Vaš pravni kompas 

  • Raskidi ugovora radi covid (visa sila)

  • Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
 #1540  by AntunHun
 
Raskidi ugovora radi covid (visa sila)

Trenutna pandemija uzrokovana virusom Covid-19, zatvara sve više granica, a utječe i na samo gospodarstvo te obveze poduzetnika. Mnogi poduzetnici pitaju se što ako ne mogu raditi i odraditi posao, samim time ispuniti svoje ugovorne obveze prema sklopljenim ugovorima, odnosno određene izvanugovorne obveze?

Pojam više sile “Vis Maior”

Viša sila je po definiciji događaj koji se nije mogao predvidjeti kod sklapanja ugovora i na koji ugovorne strane objektivno ne mogu niti su mogle utjecati, a koje se nije moglo spriječiti, izbjeći ili otkloniti. On mora biti neočekivan, nepredvidljiv i izvanredan, kao npr. ratno stanje ili elementarne nepogode. Vrlo je bitno razlikovati je od pojma “slučaja” u pravnom terminu, obzirom da je slučaj moguće predvidjeti ili termina “izmijenjenih okolnosti”.

Novonastala globalna situacija i kriza prouzrokovana COVID-19 virusom je rezultirala brojnim nedoumicama i poteškoćama u poslovnom svijetu. Posljedično, navedeno se reflektuje raznim pravnim implikacijama. Shodno navedenom, kompanije moraju brzo i rezolutno poduzeti razne mjere kako bi umanjile ili izbjegle potencijalne posljedice.

Ova definicija nije kao takva službeno uvedena u zakonskom obliku pod pojmom „više sile“, ali je se s navedenim opisom može pronaći u, primjerice čl.343 Zakona o obveznim odnosima gdje se dužnik oslobađa odgovornosti za štetu ako dokaže da nije mogao ispuniti svoju obvezu, ili da je zakasnio s ispunjenjem iste, zbog vanjskih, izvanrednih i nepredvidivih okolnosti nastalih poslije sklapanja ugovora, a koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći.

"Uračunavanje prebijanjem

Član 343
Kad između dva lica postoji više obaveza koje mogu prestati prebijanjem, prebijanje se vrši po pravilima koja važe za uračunavanje ispunjenja."


S druge strane čl.373 istog zakona, spominje višu silu u kontekstu nemogućeg ispunjenja obveze. U tom slučaju obveza se gasi, ako ne postoji odgovornost niti jedne od ugovornih strana, dok za slučaj ako je nešto ipak ispunjeno od obveze može se potraživati natrag po pravilima stečenog bez osnove, odnosno eventualno tražiti razmjerno smanjenje obveze.

Viša sila spominje se i u čl.902 navedenog zakona, u smislu obveza organizatora putovanja prema putniku, gdje isti nije dužan naknaditi štetu putniku iz ovog razloga nakon već sklopljenog ugovora, a prije nastanka događaja više sile. Međutim, ako je putovanje već započelo pa je potom nastao razlog više sile dužan je vratiti samo razliku u cijeni ugovorenih i pruženih usluga.

Klauzula više sile – stavljati je ili ne u ugovor?

Klauzula više sile postala je redovna kod sklapanja ugovora, a upravo u ovakvim slučajevima kao što je pandemija, ona dolazi do izražaja u određenim ugovornim i izvanugovornim odnosima.

Naime, kod više sile određenu činidbu (npr. plaćanje, prijevoz i sl.) je djelomično ili u potpunosti nemoguće ispuniti zbog vanjskih izvanrednih okolnosti te se u tom slučaju, onaj koji iz zaista opravdanih razloga ne ispuni svoju obvezu, oslobađa odgovornosti te se suspendiraju odredbe ugovora za slučaj ugovorenih penala, neispunjenja u zadanim rokovima i slično.

Međutim, bitno je naglasiti da oštećena strana i nadalje ima pravo sudskim putem dokazivati da se nastala šteta mogla otkloniti i da izvanredno stanje nije moglo utjecati na ispunjenje ugovorne obveze, odnosno da se radilo o slučaju te da je strana koja nije ispunila svoju obvezu mogla odredjene stvari predvidjeti i postupiti drukčije radi ispunjenja svoje obveze. U tom slučaju, odluka je na sudskoj vlasti, slobodnom procjenom, a na ugovornim stranama mogućnost iznošenja svih relevantnih činjenica.

Što to znači u trenutnoj situaciji?

U konkretnoj situaciji trenutne pandemije, bit će potrebno razlučiti u kojim slučajevima se može koristiti termin više sile, a u kojima slučaj. To iz razloga što će se moći ekskulpirati ugovornu stranu koja nije radi nedostatka radnika u karanteni mogla ispuniti svoju obvezu (kod npr. proizvodnje), za razliku od ugovorne strane koja nije bila bolesna i mogla je odraditi određeni posao kao svoju ugovornu obvezu on line ili na neki drugi način.

Praksa će pokazati hoće li ljudi kao predstavnici organizacija pokazati savjesnost i razumijevanje jedni prema drugima te uvažiti opravdanja druge strane radi neispunjenja obveze te isto prihvatiti kao valjano, odnosno uspjeti dogovoriti miran način rješenja ugovorne obveze ili će odluku o tome je li određena konkretna situacija predstavljala višu silu ili slučaj, prepustiti sudu.

Mogućnost dokazivanja više sile će ovisiti o svakom konkretnom slučaju, o primjenjivom pravu na poslovni odnos, te konkretne mjere koje je, u slučaju međunarodnih ugovora, poduzela svaka od država.

Autor: https://www.bih-pravo.org/visa-sila-u-s ... t3475.html

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum