Vaš pravni kompas 

  • sporazumni raskid ugovora

  • Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
 #1162  by sudija
 
sporazumni raskid ugovora

Sporazumni raskid ugovora

____________________________________________________________SPORAZUMNI RASKID

ugovora br. 91_____. od ____________

te aneksa tom ugovoru od ———————————

Stranke sporazumno konstatiraju da su “ARION” d.d. Zagreb, Banska 5, kao prodavatelj i MARIJA BABIĆ iz Zagreba, Lastovska 14, kao kupac, zaključili dana —————————— godine ugovor o kupnji lokala u stambeno- poslovnom objektu K-2, u Zagrebu Senjska ulica, lokal br. 6, veličine 48,59 m2, te aneks tom ugovoru dana______________ godine.

I

Ugovorne strane konstatiraju da je kupac predmetnog lokala podnio zahtjev za raskid gore navedenog ugovora dana ——————————————————— .

II

Utvrđuje se da je takav zahtjev prihvaćen od strane prodavatelja, te da je postignut konačan dogovor u svezi povrata uplaćenih novčanih sredstava za predmetni lokal od strane kupca, i to prema prijedlogu istog.

III

Stranke su postigle suglasnost da prodavatelj isplati kupcu protuvrijednost od ——————— EUR, i to sve sa krajnjim rokom od 30 dana po potpisivanju ovog sporazuma.

IV

Isplata će se izvršiti na tekući računa kupca broj: ___________ koji se vodi kod _____________.

V

Strane suglasno konstatiraju da se potpisom ovog sporazuma, ugovor broj 91/.. od _________ godine, te aneks istog od ————————————— stavljaju van snage i da ne proizvode pravne učinke.

VI

Konstatira se da isplatom iznosa naznačenog u ovom sporazumu prestaju sve obveze prodavatelja “ARION” d.d. Zagreb prema kupcu Babić Mariji iz Zagreba, te da ista nema nikakvih daljnjih potraživanja prema “ARION” d.d. s osnova raskinutog ugovora, aneksa istome i ovog sporazuma, kao niti pozivom na neki pozitivni propis.

U Zagrebu, ______________ godine.

________________ _______________

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum