Vaš pravni kompas 

  • Umanjenje poreza na dobit za djelatnost prikupljanja vodom

  • Porezi, vrijednosni papiri, carine....
Porezi, vrijednosni papiri, carine....
 #798  by AntunHun
 
UMANjENjE POREZA NA DOBIT ZA DJELATNOST PRIKUPLjANjA, PREČIŠĆAVANjA I SNABDIJEVANjA VODOM
Zakon o porezu na dobit

član 26 st. 1 i 3

Ako privredno društvo koje se bavi djelatnošću prikupljanja, prečišćavanja i snabdijevanja vodom pribavi opremu za rad u vrijednosti većoj za 50 procenata od ostvarene dobiti, ima pravo na umanjenje poreske obaveze na ime poreza na dobit za tekuću godinu u iznosu od 30 procenata.

"Navedeno je da Društvo obavlja djelatnost prikupljanje, prečišćavanje i snabdijevanje vodom, te prikupljanje, obradu i odlaganje otpada, kao i odvod otpadnih voda (kanalizacije), te da je u 2018. godini kupilo specijalno vozilo za prikupljanje i odvoz otpada (Iveco Eurokargo), kamion kiper za prikupljanje i odvoz kabastog otpada (teretno vozilo Mercedes tip Atego 12) i kombi za prikupljanje kartona i PVC otpada ("VW7DB") u ukupnom iznosu 80.516,00 KM. Postavljeno je pitanje da li Društvo ima pravo na umanjenje poreske osnovice poreza na dobit u poreskoj prijavi poreza na dobit za 2018. godinu ako poreska osnovica iznosi 68.275,00 KM.

Članom 26. stav 1. Zakona o porezu na dobit ("Sl. glasnik RS", br. 94/2015 i 1/2017 - dalje: Zakon) propisano je da obvezniku koji na teritoriji Republike Srpske izvrši ulaganje u opremu, postrojenja i nepokretnosti za obavljanje registrovane proizvodne djelatnosti u vrijednosti većoj od 50% ostvarene dobiti (poreske osnovice) tekućeg poreskog perioda, umanjuje se obaveza poreza na dobit za 30%.

Stavom 3. istog člana Zakona propisano je da se pod opremom i postrojenjem smatra oprema i postrojenje koje se neposredno koriste u procesu proizvodnje, odnosno prerade, stavom 4. da se nepokretnostima smatraju novi građevinski objekti i zemljište ispod njih koji neposredno služe za obavljanje djelatnosti i, dalje, stavom 5. pomenutog člana Zakona precizirano je da se umanjenje poreske osnovice vrši u periodu u kojem su oprema, postrojenja ili nepokretnosti stavljeni u upotrebu.

Proizvodne djelatnosti po osnovu kojih se može ostvariti poreska olakšica su utvrđene Rješenjem o određivanju Liste proizvodnih djelatnosti u svrhu ostvarenja prava na umanjenje poreske osnovice poreza na dobit ("Sl. glasnik RS", br. 7/2016).

Prema navodima iz zahtjeva poreski obveznik obavlja djelatnost prikupljanje, prečišćavanje i snabdijevanje vodom, te prikupljanje, obradu i odlaganje otpada, kao i odvod otpadnih voda (kanalizacije), a koja se nalazi u Listi proizvodnih djelatnosti u svrhu ostvarenja prava na umanjenje poreske osnovice poreza na dobit (tačka 2) podtačka d) - Snabdijevanje vodom i upravljanje otpadom).

Dalje, prema navodima iz zahtjeva, Društvo je kupilo u 2018. godini sljedeću opremu za obavljanje proizvodne djelatnosti: specijalno vozilo za prikupljanje i odvoz otpada (Iveco Eurokargo), kamion kiper za prikupljanje i odvoz kabastog otpada (teretno vozilo Mercedes tip Atego 12) i kombi za prikupljanje kartona i PVC otpada ("VW7DB"), te istu stavilo u upotrebu.

Slijedom navedenog, Društvo ima pravo da umanji obavezu poreza na dobit za 2018. godinu za 30% s obzirom da je iznos ulaganja u navedenu opremu veći od 50% ostvarene dobiti (poreske osnovice) poreskog perioda."(Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srpske, br. 06.05/020-914/19 od 13.3.2019. godine)

https://www.bih-pravo.org/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum