Vaš pravni kompas 

  • Rezidenti su duzni da izvjestavaju Ministarstvo finansija o kreditnim poslovima sa inostranstvom

  • Porezi, vrijednosni papiri, carine....
Porezi, vrijednosni papiri, carine....
 #1112  by matrix
 
DUŽNOST REZIDENATA DA IZVJEŠTAVAJU MINISTARSTVO FINANSIJA O KREDITNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM
Zakon o deviznom poslovanju

čl. 9 i 19d

Rezidenti su dužni da izvještavaju Ministarstvo finansija o obavljanju svih poslova sa inostranstvom koji podrazumijevaju izvoz i uvoz robe ili usluga koji nisu naplaćeni, odnosno plaćeni u roku dužem od godinu dana od dana izvršenog izvoza ili uvoza, ali i poslova gdje je roba ili usluga unaprijed naplaćena, odnosno plaćena, koja nije izvezena, odnosno uvezena u roku dužem od godinu dana od dana izvršene naplate, odnosno plaćanja.

"... u skladu sa članom 9. Zakona o deviznom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 96/2003, 123/2006, 92/2009 i 20/2014 - dalje: Zakon), izvoz i uvoz robe ili usluge koji nisu naplaćeni, odnosno plaćeni u roku dužem od godinu dana od dana izvršenog izvoza ili uvoza, kao i roba ili usluga unaprijed naplaćena, odnosno plaćena, koja nije izvezena, odnosno uvezena u roku dužem od godinu dana od dana izvršene naplate, odnosno plaćanja, smatraju kreditnim poslovima sa inostranstvom.

Članom 19d Zakona propisana je obaveza rezidentima da o zaključenim kreditnim poslovima izvještavaju Ministarstvo finansija pod uslovima, na način, u rokovima i na obrascima koji su propisani Pravilnikom o načinu, obrascima i rokovima izvještavanja o kreditnim poslovima sa inostranstvom ("Sl. glasnik RS", br. 100/2010 - dalje: Pravilnik).

Prema članu 10. Pravilnika obveznici izvještavanja o kreditnim poslovima sa inostranstvom dužni su izvještavati Ministarstvo finansija i o svim kreditnim poslovima u kojima su postali dužnik ili povjerilac slijedom akcesornih (naknadnih) pravnih poslova (cesija, preuzimanje duga, kupovina ili prodaja potraživanja, faktoring i forfeting). Kod popunjavanja Obrasca P-KP označava se vlasnički odnos između rezidenta i nerezidenta."(Mišljenje Ministarstva finansija Republike Srpske od 05.08.2014. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum