• Pretraga

  • Pretraga foruma!

Neodgovorene teme

 Vrati se na naprednu pretragu

Teme Statistika Zadnji post
Zakon o prekrsajima protiv javnog reda i mira Kantona Sarajevo
Postao/la comodore -   - u: Zakoni Kantona Sarajevo
0 Odgovorite
 380 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Zakon o predskolskom odgoju i obrazovanju u Kantonu Sarajevo
Postao/la comodore -   - u: Zakoni Kantona Sarajevo
0 Odgovorite
 393 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Rjesenje o otkazu ugovora o radu sa ponudom zakljucivanja novog ugovora o radu
Postao/la comodore -   - u: Radno i socijalno pravo
0 Odgovorite
 434 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Primjena na predugovor pravila koje se odnose na ugovor
Postao/la comodore -   - u: Obligaciono pravo
0 Odgovorite
 350 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Pravne posljedice raskida ugovora zbog neispunjenja
Postao/la comodore -   - u: Obligaciono pravo
0 Odgovorite
 377 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Obaveza vracanja zaposlenika nakon bolovanja u radni odnos
Postao/la comodore -   - u: Radno i socijalno pravo
0 Odgovorite
 384 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Isticanje prigovora zastare
Postao/la comodore -   - u: Ostala pravna pitanja
0 Odgovorite
 349 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Zakon o placama i naknadama clanova organa upravljanja Kantona Sarajevo
Postao/la comodore -   - u: Zakoni Kantona Sarajevo
0 Odgovorite
 399 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Zakon o osnovnom odgoju i obrazovanju Kantona Sarajevo
Postao/la comodore -   - u: Zakoni Kantona Sarajevo
0 Odgovorite
 502 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Zakon o organizaciji i djelokrugu organa Uprave i upravnih organizacija Kantona Sarajevo
Postao/la comodore -   - u: Zakoni Kantona Sarajevo
0 Odgovorite
 380 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Zakon o nabavljanju drzanju i nosunje oruzja i municije Kantona Sarajevo
Postao/la comodore -   - u: Zakoni Kantona Sarajevo
0 Odgovorite
 419 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Zakon o muzejskoj djelatnosti Kantona Sarajevo
Postao/la comodore -   - u: Zakoni Kantona Sarajevo
0 Odgovorite
 392 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Zakon o konecsijama Kantona Sarajevo
Postao/la comodore -   - u: Zakoni Kantona Sarajevo
0 Odgovorite
 375 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Zakon o komunalnoj cistoci Kantona Sarajevo
Postao/la comodore -   - u: Zakoni Kantona Sarajevo
0 Odgovorite
 382 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Zakon o policijskim sluzbenicima Kantona Sarajevo
Postao/la comodore -   - u: Zakoni Kantona Sarajevo
0 Odgovorite
 388 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Diskriminacija u praksi BiH
Postao/la admin -   - u: Ostala pravna pitanja
0 Odgovorite
 401 Pogledano
 Postao/la admin
 
Sporazum o arbitrazi
Postao/la admin -   - u: Obligaciono pravo
0 Odgovorite
 391 Pogledano
 Postao/la admin
 
Naknada stete
Postao/la admin -   - u: Građansko pravo
0 Odgovorite
 367 Pogledano
 Postao/la admin
 
Naknada nematerijalne stete
Postao/la admin -   - u: Obligaciono pravo
0 Odgovorite
 379 Pogledano
 Postao/la admin
 
Isplata duga po osnovu kredita
Postao/la admin -   - u: Obligaciono pravo
0 Odgovorite
 393 Pogledano
 Postao/la admin
 
Naknada stete gubitkom izdrzavanja
Postao/la admin -   - u: Obligaciono pravo
0 Odgovorite
 338 Pogledano
 Postao/la admin
 
Raskid ugovora
Postao/la admin -   - u: Obligaciono pravo
0 Odgovorite
 324 Pogledano
 Postao/la admin
 
Valjanost testamenta
Postao/la admin -   - u: Nasljedno pravo
0 Odgovorite
 547 Pogledano
 Postao/la admin
 
Redovni sud u osporenoj odluci nije primijenio izricite zakonske odredbe
Postao/la matrix -   - u: Upravno pravo
0 Odgovorite
 412 Pogledano
 Postao/la matrix
 
Nisu ispunjeni standardi obrazlozene odluke
Postao/la matrix -   - u: Upravno pravo
0 Odgovorite
 333 Pogledano
 Postao/la matrix
 
  • 1
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum