Vaš pravni kompas 

  • Odluka o tarifi i naknadi troskova kaznenog postupka prema Zakonu o pruzanju besplatne pravne pomoci

  • Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
 #576  by comodore
 
ODLUKA O TARIFI I NAKNADI TROŠKOVA KAZNENOG POSTUPKA PREMA ZAKONU O PRUŽANJU BESPLATNE PRAVNE POMOĆI Bosna i HercegovinaČlanak 1.
(Predmet Odluke)


Ovom odlukom uređuje se tarifa po kojoj se obračunavaju troškovi i vrši naknada troškova kaznenog postupka koji pripadaju branitelju kada, na temelju naloga Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine, obavlja zastupanje u kaznenom postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Sud) i prekograničnim sporovima osobe koja ostvari pravo na besplatnu pravnu pomoć sukladno Zakonu o pružanju besplatne pravne pomoći.

TARIFA I NUŽNI TROŠKOVI BRANITELJA
Članak 2.
(Sastavljanje podnesaka)


(1) Podnesci branitelja u prethodnom postupku, nakon potvrđivanja optužnice i tijekom glavnog pretresa – 20% nagrade iz članka 4. stavak (1) ove odluke.
(2) Prigovor protiv optužnice – 50% nagrade iz članka 4. stavak (1) ove odluke.
(3) Prijedlozi za odlaganje izvršenja kazne, uvjetni otpust i brisanje presude: a) odsjek II za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju – 50 bodova b) odsjek III za sva ostala kaznena djela u nadležnosti Suda – 30 bodova.
(4) Prijedlozi za rehabilitaciju i molbe: a) odsjek II za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju – 50 bodova b) odsjek III za sva ostala kaznena djela u nadležnosti Suda – 30 bodova.
(5) Drugi podnesci s kraćim obavještenjem ili obavijesti u postupku u vezi s radnjama postupka: a) odsjek II za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju – 10 bodova b) odsjek III za sva ostala kaznena djela u nadležnosti Suda – 5 bodova.


Članak 3.
(Sudjelovanje branitelja u prethodnom postupku – istrazi)


(1) Za sudjelovanje u svojstvu branitelja u istrazi prilikom ispitivanja okrivljenog odvjetniku pripada 50% nagrade kao za obranu iz članka 4. stavak (1) ove Odluke, te za svaki drugi i svaki idući započeti sat i to: a) odsjek II za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju – 25 bodova b) odsjek III za sva ostala kaznena djela u nadležnosti Suda – 15 bodova.
(2) Za sudjelovanje u svojstvu branitelja u radnjama dokazivanja (pretresanje stana, prostorija, osoba i sl.), odvjetniku pripada nagrada u visini od 50% nagrade predviđene u točki 1. ovog članka, te nagrada za svaki drugi i svaki idući započeti sat kao što je to u njoj predviđeno.
(3) Za radnje koje se izvode izvan Suda, osim naknade po utrošenom satu, odvjetniku pripada i nagrada iz točke (1) ovog članka te prava na naknadu troškova po članku 9. ove Odluke.

Članak 4.
(Obrana optuženog na glavnom pretresu)

(1) Za obranu optuženog pred Kaznenim i Žalbenim vijećem u slučaju ukinute presude, odvjetniku pripada sljedeća nagrada: a) odsjek II za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju – 200 bodova, b) odsjek III za sva ostala kaznena djela u nadležnosti Suda – 120 bodova.
(2) Za obranu optuženog pred Žalbenim vijećem povodom žalbe na presudu prvostupanjskog suda odvjetniku pripada nagrada: a) odsjek II za organizirani kriminal, gospodarski kriminal i korupciju – 160 bodova, b) odsjek III za sva ostala kaznena djela u nadležnosti Suda – 120 bodova.
(3) Kada glavni pretres neprekidno traje duže od jednog dana odvjetniku pripada nagrada iz točke 1. ovog članka za prvi dan pretresa, a 50% za drugi i svaki idući dan pretresa. Ako zbog prekida ili odlaganja, glavni pretres započinje iznova, odvjetniku za ponovljeni pretres pripada iznos nagrade predviđen u stavku (1) ovog članka.
(4) Ukoliko je poslije podignute optužnice, a prije izvođenja dokaza, došlo do obustave postupka ili je došlo do odlaganja pretresa, odvjetniku pripadaju naknade iz članka 9. ove odluke.
(5) Za nazočnost svjedočenju, rekonstrukcijama i ostalim sudskim radnjama koje se izvode izvan zgrade Suda, odvjetniku pripada nagrada kao za obranu po ovom članku i naknada po članku 9. ove Odluke.

Članak 5.
(Sudjelovanje branitelja u pregovorima o krivnji i u zaključivanju sporazuma o priznavanju krivnje)

Za sudjelovanje odvjetnika u pregovorima s tužiteljem o krivnji osumnjičenog, a na temelju kog pregovora je došlo do zaključivanja sporazuma o krivnji odvjetniku pripada nagrada kao za sudjelovanje u obrani po članku 4. stavak (1) ove Odluke.

Članak 6.
(Izjašnjenje o krivnji)

Za usudjelovanje u izjašnjavanju o krivnji koje optuženi daje sucu za prethodno saslušanje, odvjetniku pripada nagrada u visini od 30% kao za obranu, po članku 4. stavak (1) ove Odluke.

Članak 7.
(Pravni lijekovi)

(1) Za žalbu protiv presude odvjetniku pripada ista nagrada kao i za obranu, odnosno zastupanje po članku 4. stavak (1) ove Odluke.
(2) Za odgovore na žalbu protiv presude, odvjetniku pripada 50% nagrade iz stavka (1) ovog članka.
(3) Za žalbe protiv rješenja o primjeni mjera sigurnosti, o upućivanju u zavod za liječenje ili psihijatrijsku ustanovu, oduzimanju predmeta, kao i drugih rješenja protiv kojih se može ulagati žalba, te odluku o troškovima odvjetniku pripada 25% nagrade iz stavka (1) ovog članka.
(4) Prijedlozi za ponavljanje postupka, kao i žalbe protiv rješenja o odbijanju prijedloga za ponavljanje postupka nagrađuju se u visini od 50% nagrade iz članka 4. stavak (1) ove Odluke.

Članak 8.
(Zastupanje više osoba)

Kad odvjetnik u istom postupku zastupa više osoba, pripada mu pravo na 20% povećanja osnovnih stavki utvrđenih odredbama ove Odluke.

Članak 9.
(Naknada troškova)

(1) Odvjetniku pripada naknada troškova za sve stvarne izdatke koji su bili potrebni za izvršenje povjerenih mu poslova.
(2) Za obavljanje poslova izvan sjedišta odvjetničkog ureda, odvjetniku pripada naknada putnih troškova za prijevoz.
(3) Odvjetnik ima pravo na naknadu troškova prijevoza u visini cijene avionske karte ili drugog javnog prijevoznog sredstva koje koristi.
(4) Za uporabu vlastitog automobila, odvjetniku pripada nagrada od 20% važeće cijene benzina za svaki pređeni kilometar.

Članak 10.
(Obračun troškova)

Ukupni troškovi branitelja isplaćuju se nakon što ministar pravde odobri obračun koji izvrši Ured za pružanje besplatne pravne pomoći na temelju ove Odluke i dokaza za nastale troškove, koje je, uz popunjen nalog kojim su određeni vrsta i oblik besplatne pravne pomoći dužan podnijeti branitelj.

Članak 11.
(Način određivanja vrijednosti boda)

Vrijednost boda utvrđuje se u iznosu od 3 KM.

Članak 12.
(Stupanje na snagu Odluke)

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku BiH”.

VM broj 34/19
12. veljače 2019. godine
Sarajevo
Predsjedatelj
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić, v. r

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum