• Pretraga

  • Pretraga foruma!

Neodgovorene teme

 Vrati se na naprednu pretragu

Teme Statistika Zadnji post
Povreda prava na odbranu
Postao/la comodore -   - u: Krivično pravo
0 Odgovorite
 37 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Povreda prava na odbranu - Donošenje presude na osnovu sporazuma o priznanju krivnje
Postao/la comodore -   - u: Krivično pravo
0 Odgovorite
 13 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Sadržaj izreke rješenja kojim se dopušta produženje roka za izjavljivanje žalbe
Postao/la comodore -   - u: Krivično pravo
0 Odgovorite
 14 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Izmjena činjenica i okolnosti koje se odnose na oblik umišljaja
Postao/la comodore -   - u: Krivično pravo
0 Odgovorite
 15 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Sadržaj izreke i obrazloženja rješenja o kažnjavanju branitelja
Postao/la comodore -   - u: Krivično pravo
0 Odgovorite
 14 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Odluka o imovinskopravnom zahtjevu u presudi donesenoj na osnovu sporazuma o priznanju krivnje
Postao/la comodore -   - u: Krivično pravo
0 Odgovorite
 16 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Obaveza da se o postavljenom imovinskopravnom zahtjevu ispita optuženi
Postao/la comodore -   - u: Krivično pravo
0 Odgovorite
 14 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Ovlaštenje za podnošenje imovinskopravnog zahtjeva
Postao/la comodore -   - u: Krivično pravo
0 Odgovorite
 20 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Pritvor - Pritvor nakon izricanja presude
Postao/la comodore -   - u: Krivično pravo
0 Odgovorite
 15 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Pritvor - Pritvor zbog iteracijske opasnosti
Postao/la sudija -   - u: Krivično pravo
0 Odgovorite
 34 Pogledano
 Postao/la sudija
 
Postojanje ozbiljnog rizika da će osumnjičeni ometati istragu utjecajem na svjedoke
Postao/la sudija -   - u: Krivično pravo
0 Odgovorite
 20 Pogledano
 Postao/la sudija
 
Pritvor - Dopuna prijedloga tužitelja za produženje pritvora
Postao/la sudija -   - u: Krivično pravo
0 Odgovorite
 20 Pogledano
 Postao/la sudija
 
Dužnost suda da se izjasni o mogućnosti da se svrha koja se želi postići određivanjem pritvora
Postao/la sudija -   - u: Krivično pravo
0 Odgovorite
 19 Pogledano
 Postao/la sudija
 
Jamstvo - Obaveza ocjene dokaza o imovini osobe koja daje jamstvo
Postao/la sudija -   - u: Krivično pravo
0 Odgovorite
 18 Pogledano
 Postao/la sudija
 
Jamstvo - Okolnosti relevantne za određivanje visine iznosa jamstva
Postao/la sudija -   - u: Krivično pravo
0 Odgovorite
 18 Pogledano
 Postao/la sudija
 
Jamstvo - Rješenje o određivanju jamstva
Postao/la sudija -   - u: Krivično pravo
0 Odgovorite
 20 Pogledano
 Postao/la sudija
 
Identifikacija osobe na koju se odnosi naredba o određivanju posebnih istražnih radnji
Postao/la sudija -   - u: Krivično pravo
0 Odgovorite
 22 Pogledano
 Postao/la sudija
 
Nadležnost za određivanje vještačenja u toku glavnog pretresa
Postao/la sudija -   - u: Krivično pravo
0 Odgovorite
 19 Pogledano
 Postao/la sudija
 
Zakonitost dokaza - Pribavljanje dokaza radnjom pregleda prijevoznih sredstava
Postao/la sudija -   - u: Krivično pravo
0 Odgovorite
 20 Pogledano
 Postao/la sudija
 
Zakonitost dokaza - Prepoznavanje na osnovu fotografija
Postao/la sudija -   - u: Krivično pravo
0 Odgovorite
 20 Pogledano
 Postao/la sudija
 
Zakonitost dokaza – Prepoznavanje predmeta
Postao/la sudija -   - u: Krivično pravo
0 Odgovorite
 19 Pogledano
 Postao/la sudija
 
Nesporni rukopis osumnjičenog kao nezakoniti dokaz
Postao/la sudija -   - u: Krivično pravo
0 Odgovorite
 19 Pogledano
 Postao/la sudija
 
Izostanak obavještavanja osumnjičenog prilikom prvog ispitivanja o djelu
Postao/la sudija -   - u: Krivično pravo
0 Odgovorite
 16 Pogledano
 Postao/la sudija
 
Pretresanje bez naredbe suda
Postao/la sudija -   - u: Krivično pravo
0 Odgovorite
 21 Pogledano
 Postao/la sudija
 
Uvjeti za podnošenje usmenog zahtjeva za izdavanje naredbe za pretresanje
Postao/la sudija -   - u: Krivično pravo
0 Odgovorite
 19 Pogledano
 Postao/la sudija
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 40

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum