• Pretraga

  • Pretraga foruma!

Neodgovorene teme

 Vrati se na naprednu pretragu

Teme Statistika Zadnji post
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o izvršavanju budžeta FBiH za 2020.
Postao/la comodore -   - u: Zakoni Federacije BiH
0 Odgovorite
 6 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Član 56. stav 1. Zakona o premjeru i katastru zemljišta
Postao/la matrix -   - u: Upravno pravo
0 Odgovorite
 9 Pogledano
 Postao/la matrix
 
Član 8. Zakona o upravnim sporovima F BiH
Postao/la matrix -   - u: Upravno pravo
0 Odgovorite
 9 Pogledano
 Postao/la matrix
 
Zakon o rokovima i postupanju u sudskim postupcima za vrijeme stanja nesreće na teritoriji FBiH
Postao/la legalis -   - u: Zakoni Federacije BiH
0 Odgovorite
 19 Pogledano
 Postao/la legalis
 
Nechayeva protiv Rusije
Postao/la comodore -   - u: Ostala pravna pitanja
0 Odgovorite
 22 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Korostelev protiv Rusije
Postao/la comodore -   - u: Ostala pravna pitanja
0 Odgovorite
 13 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Mali obrt
Postao/la Innkainka20 -   - u: Posao
0 Odgovorite
 26 Pogledano
 Postao/la Innkainka20
 
Nagradno-promotivna emisija
Postao/la matrix -   - u: Ostala pravna pitanja
0 Odgovorite
 23 Pogledano
 Postao/la matrix
 
Uslovi za ostvarivanje prava na otpremninu u slučaju proglašenja tehnološkim viškom
Postao/la matrix -   - u: Radno i socijalno pravo
0 Odgovorite
 55 Pogledano
 Postao/la matrix
 
Izvršenje kada je u rješenju nepravilno navedeno sredstvo izvršenja
Postao/la matrix -   - u: Izvršno pravo
0 Odgovorite
 28 Pogledano
 Postao/la matrix
 
Ulaganje novčanih sredstava društvenog preduzeća u osnivački kapital banke
Postao/la matrix -   - u: Privredno pravo
0 Odgovorite
 30 Pogledano
 Postao/la matrix
 
Utvrđivanje tržišne vrijednosti nepokretnosti kod civilne diobe
Postao/la matrix -   - u: Vanparnični postupak
0 Odgovorite
 31 Pogledano
 Postao/la matrix
 
Sastav vijeća prilikom donošenja presude
Postao/la matrix -   - u: Upravno pravo
0 Odgovorite
 24 Pogledano
 Postao/la matrix
 
Pravo na troškove parničnog postupka kada je glavna rasprava održana odmah nakon pripremnog ročišta
Postao/la matrix -   - u: Građansko pravo
0 Odgovorite
 27 Pogledano
 Postao/la matrix
 
Dužnost lica koje se kandiduje za nosioca pravosudne funkcije
Postao/la matrix -   - u: Ostala pravna pitanja
0 Odgovorite
 21 Pogledano
 Postao/la matrix
 
Prodaja suvlasničkih dijelova po različitim cijenama shdno dogovoru svakog od suvlasnika sa kupcem
Postao/la ciblicibni -   - u: Stvarno pravo
0 Odgovorite
 35 Pogledano
 Postao/la ciblicibni
 
Otkaz ugovora o radu radniku uz istovremenu ponudu za zaključenje ugovora o radu pod izmijenjenim us
Postao/la comodore -   - u: Radno i socijalno pravo
0 Odgovorite
 31 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Pravična naknada za eksproprisane nekretnine
Postao/la comodore -   - u: Stvarno pravo
0 Odgovorite
 30 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Sticanje i zaštita prava svojine
Postao/la comodore -   - u: Stvarno pravo
0 Odgovorite
 27 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Naknada za faktičku eksproprijaciju
Postao/la comodore -   - u: Stvarno pravo
0 Odgovorite
 26 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Izuzetno dozvoljena revizija
Postao/la comodore -   - u: Građansko pravo
0 Odgovorite
 25 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Dosjelost
Postao/la comodore -   - u: Građansko pravo
0 Odgovorite
 26 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Castellani protiv Francuske
Postao/la sudija -   - u: Ostala pravna pitanja
0 Odgovorite
 21 Pogledano
 Postao/la sudija
 
Keaney protiv Irske
Postao/la sudija -   - u: Ostala pravna pitanja
0 Odgovorite
 19 Pogledano
 Postao/la sudija
 
Rješenje o otkazu ugovora o radu radniku usljed ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih promjena
Postao/la comodore -   - u: Radno i socijalno pravo
0 Odgovorite
 34 Pogledano
 Postao/la comodore
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 40

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum