Vaš pravni kompas 

  • Hurbain protiv Belgije

  • Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
 #1649  by comodore
 
Hurbain protiv Belgije (br. 57292/16), 22.6.2021.1 Nema povrede člana 10. EK
Aplikant je Patrick Hurbain, belgijski državljanin. Aplikant je glavni urednik lista Le Soir, koji je jedan od vodećih belgijskih dnevnih novina na francuskom jeziku.

Slučaj se odnosi na građanski sudski nalog izdan gospodinu Hurbainu, kao glavnom uredniku dnevnih novina Le Soir, da anonimizira, u svrhu „prava na zaborav“, elektronički arhiviranu verziju članka u kojem se spominje puno ime vozača koji je bio odgovoran za fatalnu saobraćajnu nesreću 1994. godine.

Pozivajući se na član 10. (sloboda izražavanja) Evropske konvencije o ljudskim pravima, g. Hurbain se žali na sudski nalog da anonimizira arhiviranu verziju članka na web stranici Le Soir, smatrajući tu naredbu kršenjem njegovog prava na slobodu izražavanja, slobodu štampe i slobodu širenja informacija.

Evropski sud je posebno primijetio da je, prema Apelacionom sudu, pretraga na web stranici novina ili na Googleu, samo unošenjem imena i prezimena dotičnog vozača, odmah pokrenula predmetni članak. Domaći sud zauzeo je stajalište da čuvanje članka putem interneta može nanijeti neograničenu i ozbiljnu štetu ugledu vozača, što mu daje "virtualnu kaznenu evidenciju", kada je on kaznu ne samo odslužio nakon pravomoćne osuđujuće presude, već je i bio rehabilitiran.

Stoga je utvrdio da bi najučinkovitiji način da se osigura poštivanje njegovog privatnog života, bez nesrazmjernog utjecaja na slobodu izražavanja g. Hurbaina, bilo anonimiziranje članka na web stranici novina zamjenom punog imena osobe sa slovom X. Belgijski sudovi vagali su vozačevo pravo na poštivanje privatnog života, s jedne strane, i slobodu izražavanja gospodina Hurbaina, s druge strane, u skladu s kriterijima postavljenim u sudskoj praksi.

Apelacioni sud je posebno uzeo u obzir štetu koju je vozač pretrpio zbog činjenice da je članak na mreži, uzimajući u obzir protek vremena (oko 20 godina) od njegovog prvobitnog objavljivanja i činjenicu da njegovo anonimiziranje na web stranici Le Soir ne bi utjecalo na tekst izvornog članka i bio bi najučinkovitija i najsrazmjernija mjera, među raznim opcijama. Stoga su razlozi koje su naveli domaći sudovi bili relevantni i dovoljni, a mjera izrečena gospodinu Hurbainu mogla bi se smatrati proporcionalnom legitimnom cilju kojem se teži (pravo na poštivanje privatnog života vozača) i kao uspostavljanje pravične ravnoteže između konkurentskih prava koja su u pitanju.

Sud je objasnio da zaključak do kojeg je došao u ovom slučaju ne uključuje bilo kakvu obavezu medija da sistematski i trajno provjeravaju svoje arhive. Što se tiče arhiviranja članaka, od njih se ne bi zahtijevalo da izvrše takvu provjeru, a samim tim i da se odvagaju različita prava koja su u pitanju, osim ako za to ne dobiju izričit zahtjev.


https://www.anwalt-derbeste.de

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum