Vaš pravni kompas 

  • SANKCIJE

  • Prekršaji manji i veći Prometna pitanja i nezgode u Bosni i Hercegovini
Prekršaji manji i veći Prometna pitanja i nezgode u Bosni i Hercegovini
 #1667  by rukfas96
 
Poštovanje, zanima me odgovor na jedno pitanje iz,, Zakona o prekršajima FBiH "vezano za jedan konkurs za policijsku agenciju. Naime, pitanje glasi:,, Da li je oduzimanje imovinske koristi sankcija koja se može izreći kao posljedica odgovornosti za učinjeni prekršaj u skladu sa Zakonom o prekršajima FBIH"? Ovdje se konkretno dotiče član 21. koji nosi naziv,, Vrste sankcija" koji pod stavom 1. navodi sankcije, koje mogu biti izrečene osobi odgovornoj za prekršaj, a pod stavom 2.navodi mjere, koje se mogu izreći kao posljedica odgovornosti za učinjeni prekršaj, gdje konkretno spada i oduzimanje imovinske koristi. Ovdje mi se malo javlja dilema i svako objašnjene i odgovor bi mi dobrodošao. Uaprijed hvala😀

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum