• Pretraga

  • Pretraga foruma!

Neodgovorene teme

 Vrati se na naprednu pretragu

Teme Statistika Zadnji post
Pravična naknada za eksproprisane nekretnine
Postao/la comodore -   - u: Stvarno pravo
0 Odgovorite
 60 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Sticanje i zaštita prava svojine
Postao/la comodore -   - u: Stvarno pravo
0 Odgovorite
 62 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Naknada za faktičku eksproprijaciju
Postao/la comodore -   - u: Stvarno pravo
0 Odgovorite
 58 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Izuzetno dozvoljena revizija
Postao/la comodore -   - u: Građansko pravo
0 Odgovorite
 64 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Dosjelost
Postao/la comodore -   - u: Građansko pravo
0 Odgovorite
 61 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Castellani protiv Francuske
Postao/la sudija -   - u: Ostala pravna pitanja
0 Odgovorite
 57 Pogledano
 Postao/la sudija
 
Keaney protiv Irske
Postao/la sudija -   - u: Ostala pravna pitanja
0 Odgovorite
 59 Pogledano
 Postao/la sudija
 
Rješenje o otkazu ugovora o radu radniku usljed ekonomskih, tehničkih ili organizacijskih promjena
Postao/la comodore -   - u: Radno i socijalno pravo
0 Odgovorite
 108 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Korona zakon
Postao/la AntunHun -   - u: Zakoni Federacije BiH
0 Odgovorite
 85 Pogledano
 Postao/la AntunHun
 
Orginarni način sticanja prava svojine
Postao/la matrix -   - u: Stvarno pravo
0 Odgovorite
 68 Pogledano
 Postao/la matrix
 
Ponuda za zaključenje ugovora o radu pod izmijenjenim uslovima
Postao/la matrix -   - u: Radno i socijalno pravo
0 Odgovorite
 63 Pogledano
 Postao/la matrix
 
Odgovornost u slučaju uništenja ili oštećenja napuštenog stana
Postao/la comodore -   - u: Građansko pravo
0 Odgovorite
 51 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Dokazivanje visine koristi koju ima korisnik patenta
Postao/la comodore -   - u: Pravo intelektualnog vlasništva
0 Odgovorite
 90 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Pravo nosioca stanarskog prava u slučaju rušenja zgrade
Postao/la comodore -   - u: Stvarno pravo
0 Odgovorite
 65 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Odluka Ustavnog suda AP 2321/18
Postao/la comodore -   - u: Sudska praksa Bosne i Hercegovine
0 Odgovorite
 94 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Sudska zaštita prava državnih službenika
Postao/la comodore -   - u: Sudska praksa Bosne i Hercegovine
0 Odgovorite
 56 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Računanje roka za pokretanje upravnog spora za zaštitu prava državnih službenika
Postao/la comodore -   - u: Radno i socijalno pravo
0 Odgovorite
 57 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Raspoređivanje na druge odgovarajuće poslove nakon prestanka mirovanja prava i obaveza iz radnog
Postao/la matrix -   - u: Radno i socijalno pravo
0 Odgovorite
 64 Pogledano
 Postao/la matrix
 
Nastupanje dejstva subjektivnog preinačenja tužbe
Postao/la matrix -   - u: Građansko pravo
0 Odgovorite
 57 Pogledano
 Postao/la matrix
 
Razlozi za delegiranje drugog stvarno nadležnog suda
Postao/la matrix -   - u: Građansko pravo
0 Odgovorite
 58 Pogledano
 Postao/la matrix
 
Sporazum o zabrani konkurencije u ugovoru o radu
Postao/la matrix -   - u: Radno i socijalno pravo
0 Odgovorite
 57 Pogledano
 Postao/la matrix
 
Način izvršenja na suvlasničkom dijelu nekretnine
Postao/la matrix -   - u: Izvršno pravo
0 Odgovorite
 63 Pogledano
 Postao/la matrix
 
Dozvoljenost izvršenja kada nije poznato gdje se nalaze pokretne stvari na kojima je predloženo
Postao/la matrix -   - u: Izvršno pravo
0 Odgovorite
 60 Pogledano
 Postao/la matrix
 
Korekcija poslova i položaja sekretara škole
Postao/la comodore -   - u: Ostala pravna pitanja
0 Odgovorite
 56 Pogledano
 Postao/la comodore
 
Gubitak sredstava usljed hakerskog napada kao poreski priznat rashod
Postao/la comodore -   - u: Ostala pravna pitanja
0 Odgovorite
 50 Pogledano
 Postao/la comodore
 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 40

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum