Vaš pravni kompas 

  • KOMPLIKOVANO! Molim stručno mišljenje

  • Sve o izvrsnom postupku u Bosni i Hercegovini
Sve o izvrsnom postupku u Bosni i Hercegovini
 #1202  by nasumična osoba
 
u obrazloženju Presude US FBIH, U-64/17,između ostalog, stoji da je sud, prilikom donošenja svoje Presude, uzeo u obzir i neke predmete Ustavnog suda BIH, koje su u vezi sa čl. 61. Pravila Ustavnog suda BIH.
s tim u vezi, molim Vaše mišljenje, da li se na Presudu U-64/17 USFBIH, može primijeniti čl. 73.
Pravila Ustavnog suda BIH, koji je u uskoj vezi sa pomenutim čl. 61.Pravila USBIH, odnosno, međusobni odnos čl. 40. Zakona o postupku pred USFBIH, i čl. 73.Pravila USBIH.
Konkretno,imam nekoliko Izvršnih Rješenja po osnovu dugovanja za naknadu KGZ,koja je Presudom USFBIH,U-64/17,proglašena nezakonitom i neustavnom.
S obzirom da sam laik,neke stvari su mi vrlo nelogične.Čl. 40.Zakona o postupku pred USFBIH,predviđa da se nakon objave Presude,u Sl. novinama,određeni pravni akt prestaje primjenjivati.Tako je i učinjeno.Lokalna zajednica više ne primjenjuje Odluku o naplati KGZ.Nije naznačeno da Presuda ima retroaktivno dejstvo,što bi,po mom shvatanju,značilo da već uplaćeni novac,za naknade KGZ,ne može biti vraćen.Međutim,šta je sa Izvršnim Rješenjima o prinudnoj naplati?
U vrijeme donošenja Rješenja,ta Odluka nije bila neustavna i nezakonita,međutim,sada jeste.Kako će sud i tražilac izvršenja,od mene zahtijevati da platim nešto što je proglašeno neustavnim,ako već nije naplaćeno do donošenja Presude USFBIH?!
Nije li logičnije da se u takvom slučaju,primijeni čl.73. Pravila Ustavnog suda BIH?
hvala
 #1208  by sudija
 
Postovani,

S obzirom da ste laik, kako sami navodite, a predmete koji imate su poprilicno "nedokucivi" bez uvida u svu dokumentaciju.

Preporuka je da odete kod pravnog strucnjaka sa dokumentacijom da vam uradi pravnu analizu.

Sa postovanjem,

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum