Vaš pravni kompas 

  • Pretres kuce i nepostojanje sudskog preispitivanje naredbe za pretres

  • Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
 #1005  by matrix
 
Brazzi v. Italy, br. 57278/11
27.09.2018. godine

Pretres kuće i nepostojanje sudskog preispitivanje naredbe za pretres.
Primjena člana 8., odnosno prava na poštovanje doma i privatnog života.
Prihvatljivost aplikacije u kontekstu člana 35 st. 3 b) Konvencije: da li je podnosilac predstavke značajnije oštećen.
Kriteriji koji se tiču subjektivne percepcije aplikanta o važnosti ulaska u njegov dom (vidi paragraf 26-29 presude).
Utvrđena povreda člana 8. Konvencije.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum