Vaš pravni kompas 

  • Vladimir Ushakov protiv Russia

  • Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
 #911  by AntunHun
 
Vladimir Ushakov protiv Russia

Haška konvencija o građanskim aspektima međunarodne otmice djece.
Aplikant živi u Finskoj i oženio se ruskom državljankom. Tokom postupka za razvod i određivanje starateljstva u Finskoj, majka je kćerku, koja je u tom trenutku imala nešto više od 2 godine, odvela u Rusiju i nikad se nije vratila u Finsku. Ruski sud je odbio da naloži povratak kćerke aplikanta u Finsku, pozivajući se na Hašku konvenciju o građanskim aspektima međunarodne otmice djece iz 1980. godine.
Da li su tumačenjem i primjenom odredaba Haške konvencije od strane domaćeg suda osigurane garancije aplikanta iz člana 8. Konvencije.
Utvrđena povreda člana 8. Konvencije (pravo na porodični život).

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum