Vaš pravni kompas 

  • Sudska zaštita prava državnih službenika

  • Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
 #1443  by comodore
 
SUDSKA ZAŠTITA PRAVA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA
Zakon o upravnim sporovima Bosne i Hercegovine

član 2 stav 1 tačka 3)

Kako važeće zakonodavstvo propisuje da tužiteljica kao državni službenik zaštitu prava iz rada ostvaruje pokretanjem upravnog spora, to je neprihvatljiv prijedlog iz zahtjeva da se predmet uputi na raspravljanje u parničnom postupku.

Obrazloženje:

"Upravno vijeće je pravilno primijenilo važeće zakone kada je o tužbi tužiteljice odlučivalo primjenom odredbi Zakona o upravnim sporovima BiH.

Naime, član 2. stav 1. tačka 3 Zakona o upravnim sporovima BiH, propisuje pravo na pokretanje upravnog spora ukoliko je konačnim aktom povrijeđeno pravo iz rada državnom službeniku, kakav status tužiteljica nesporno ima. Nadalje, tužbom se pobija i odluka drugostepenog organa za čije preispitivanje je propisano vođenje upravnog spora članom 63. stav 1. i 7. Zakona o državnoj službi u institucijama BiH. Kako važeće zakonodavstvo propisuje da tužiteljica zaštitu prava iz rada ostvaruje pokretanjem upravnog spora, to je neprihvatljiv prijedlog iz zahtjeva da se predmet uputi na raspravljanje u parnični referat."(Presuda Suda BiH, S1 3 U 032091 19 Uvp od 17.12.2019. godine)


https://www.anwalt-bih.de

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum