Vaš pravni kompas 

  • Šta učiniti u slučaju reklamacije usluga?

  • Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
 #1548  by comodore
 
Šta učiniti u slučaju reklamacije usluga?U slučaju da su usluge nepravilno ili djelomično obavljene potrošač je dužan obratiti se svojim pismenih zahtjevom trgovcu odnosno davaocu i to u roku od osam dana ako je nedostatak vidljiv, a ako potrošač naknadno otkrije skriveni nedostatak rokovi su od dva mjeseca od dana kad je nedostatak otkriven odnosno najkasnije dvije godine od dana obavljene usluge. Davalac usluge je dužan po izboru potrošača dužan uslugu ponovno obaviti ili umanjiti ugovorenu cijenu zbog slabijeg kvaliteta usluge.Trgovac odnosno davalac je dužan odgovoriti pismeno potrošaču u roku od osam dana od dana prijema pismenog zahtjeva ako osporava postavljeni zahtjev.U zakonskom roku ste predali proizvod na popravak, prošlo je dosta vremena, a nemate povratnu informaciju o popravkuRazuman rok u kom neki aparat treba da se opravi nije preciziran u našem zakonodavstvu i on zavisi od okolnosti pojedinačnog slučaja, tj. obzirom na vrstu ili karakter opravke.Ako trgovac ne opravi proizvod u razumnom roku zakon predviđa obavezu trgovca da preda novi proizvod.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum