Vaš pravni kompas 

  • Saradnja u krivicnim stvarima u postupku po Evropskom uhidbenom nalogu

  • Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
 #919  by comodore
 
Saradnja u krivičnim stvarima u postupku po Evropskom uhidbenom nalogu (EUN).
Romeo Castaño v. Belgium,

Otac aplikanata ubijen je u terorističkom napadu ETA-e u Bilbau 1981. godine. Tri osobe su osuđene za navedeno krivično djelo u Španiji. Četvrta N. J. E. izbjegla je krivično gonjenje i trenutno živi u Belgiji. Belgijski sudovi su u dva navrata odbili izvršiti EUN koje su izdale španske vlasti sa zahtjevom za njezino izručenje. Oslanjajući se na izvještaje Komisije za prevenciju torture - CPT (2012) i UN-ovog Odbora za ljudska prava (2015), belgijski sud je izrazio sumnju u kompatibilnost španskog režima incommunicado pritvora (koji se primjenjuje na osobe osumnjičene za krivična djela povezana s terorizmom) sa zahtjevima za zaštitu od nehumanog tretmana prema članu 3. Konvencije.
- Član 1: nadležnost ratione loci Belgije (član 35., stav 1.): načela iz predmeta Güzelyurtlu and Others v. Cyprus and Turkey

[Veliko vijeće] koja se primjenjuju u ovom kontekstu.
- Član 2: U kontekstu izvršenja EUN-a od strane države članice EU, priroda obaveze sarađivanja s državom koja izdaje EUN.

Utvrđena povreda člana 2 Konvencije (proceduralni aspekt).

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum