Vaš pravni kompas 

  • Registracija kandidata na izborima

  • Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
 #922  by comodore
 
Registracija kandidata na izborima

Aplikanti su se htjeli registrovati kao kandidati na parlamentarnim izborima 2010. godine, ali je njihova registracija
prvobitno odbijena (nedostaci koji se tiču njihovih potpisa). Nakon raznih žalbi konačno su registrovani, ali im je od tog
momenta jedva preostalo vremena za kampanju. Nijedan od aplikanata nije izabran. Zbog ove kasne registracije pridružili
su se predizbornoj kampanji i bili su u mogućnosti voditi kampanju znatno kraće vremensko razdoblje od ostalih kandidata
ili nisu bili uopšte bili u mogućnosti voditi kampanju.
Novo pitanje koje se odnosi na blagovremenu registraciju kandidata: vidi paragraf 90 presude i slijedeće paragrafe.
Vidi i Kodeks dobre prakse o izbornim pitanjima Venecijanske komisije.

Utvrđena povreda člana 3. Protokola br. 1 uz Konvenciju.

https://www.bosna-forum.eu/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum