Vaš pravni kompas 

  • Pruzanje javne brige o djeci u kontekstu porodicnog nasilja

  • Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
 #912  by AntunHun
 
Pružanje javne brige o djeci u kontekstu porodičnog nasilja.

Troje djece aplikanta stavljeno je pod starateljstvo 2012. godine. Odluka je uslijedila na zahtjev majke, odnosno supruge aplikanta nakon što je ona iznijela navode o nasilničkom ponašanju aplikanta. Ove optužbe su dovele do podnošenja krivične prijave protiv aplikanta i do sudske naredbe kojom mu se zabranjuje pristup djeci. Aplikant je na kraju oslobođen optužbe. Dva najstarija djeteta su mu vraćena, dok je najmlađe trenutno predmet postupka usvojenja.
Pozitivne obaveze države u ovom kontekstu, vodeći računa o najboljem interesu djeteta.
Vidi paragrafe 78-80 presude za stav Suda o odgovarajućim mjerama koje bi se mogle poduzeti u najboljem interesu djeteta za izvršenje presude na domaćem nivou, a u vezi člana 41. Konvencije (pravično zadovoljenje).
Utvrđena povreda člana 8. Konvencije (pravo na privatni i porodični život).

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum