Vaš pravni kompas 

  • Produzenje pritvora zbog bojazni od ometanja vodenja krivicnog postupka

  • Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
 #879  by comodore
 
PRODUŽENjE PRITVORA ZBOG BOJAZNI OD OMETANjA VOĐENjA KRIVIČNOG POSTUPKA
Zakon o krivičnom postupku Republike Srpske

član 197 stav 1 tačka b)

Opravdano je produženje pritvora osumnjičenom kada nisu otkrivena sva lica koja su učestvovala u izvršenju krivičnog djela, a ista su njemu poznata i kada nisu pronađeni svi predmeti koji su upotrijebljeni za izvršenje djela jer postoji bojazan da bi on ukoliko bi bio pušten na slobodu uništio ili sakrio još neotkrivene tragove i predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u otkrivanju i rasvjetljavanju izvršenja navedenih krivičnih djela, te da bi uticao na saučesnike s ciljem izbjegavanja ili umanjivanja svoje odgovornosti.

Obrazloženje:

"Neosnovani su žalbeni navodi da je pobijano rješenje doneseno uz bitne povrede odredaba ZKP RS. Žalba branioca i ne navodi konkretno o kojoj bitnoj povredi odredaba ZKP RS se radi i koja konkretno bitna povreda odredaba ZKP RS je u postupku donošenja i pismene izrade pobijanog rješenja počinjena. U suštini obrazloženje žalbe se svodi na osporavanje činjenične osnove pobijanog rješenja, kako u pogledu postojanja osnovane sumnje da je osumnjičeni počinio krivična djela za koja se tereti, tako i u pogledu postojanje posebnih pritvorskih razloga po kojima je osumnjičenom produžen pritvor iz člana 197. stav 1. tačka b) i g) ZKP RS.

Suprotno navodima žalbe branioca osumnjičnog, pobijano rješenje je u pogledu opšteg uslova za određivanje pritvora, da je u ovoj fazi istrage osumnjičeni osnovano sumnjiv da je počinio krivična djela koja mu se stavljaju na teret, dalo potpuno uvjerljive, prihvatljive i valjane razloge na strani 3., 4. i 5. pobijanog rješenja, koje razloge u cjelosti prihvata i ovaj sud, pa se žalilac upućuje na te razloge. Osim toga, objektivni dokazi, na koje se poziva prvostepeni sud u obrazloženju pobijanog rješenja, u ovoj fazi istrage, ukazuju na osumnjičenog, kao jednog od izvršilaca ovih krivičnih djela. Konačno, Tužilaštvo i sprovodi istragu protiv osumnjičenog i drugih, za sada nepoznatih, izvršilaca, s ciljem da rasvjetli i utvrdi ulogu svakog od izvršilaca, pa je bez osnova tvrdnja žalbe branioca osumnjičenog da osumnjičeni nije bio na licu mjesta i da se ne može dovesti u vezu sa izvršenjem ovih krivičnih djela

Nadalje, suprotno žalbenim prigovorima, za oba uspostavljena privorska razloga iz odredbe člana 197. stav 1. tačke b) i g) ZKP RS, dato je u pobijanom rješenju detaljno i argumentovano obrazloženje, koje ovaj sud u cjelosti prihvata kao valjano. Naime, pravilno pobijano rješenje cijeni okolnosti pod kojima su navedena krivična djela počinjena i da je u njihovom izvršenju učestvovalo više lica, da ta lica nisu otkrivena i da su ista nesumnjivo poznata osumnjičenom, te da nisu pronađeni svi predmeti koji su upotrebljeni za izvršenje navedenih krivičnih djela. Navedene činjenice i po ocjeni ovog suda ukazuju da postoji osnovna bojazan da ukoliko bi bio pušten na slobodu, osumnjičeni uništio ili sakrio još neotkrivene tragove i predmete koji mogu poslužiti kao dokaz u otkrivanju i rasvjetljavanju izvršenja navedenih krivičnih djela, te da bi uticao na saučesnike koji su njemu poznati, s ciljem izbjegavanja ili umanjivanja svoje odgovornosti i na taj način ometati uspješno vođenje krivičnog postupka.

Isto tako, kada je u pitanju poseban pritvorski razlog iz člana 197. stav 1. tačka g) ZKP RS, pobijano rješenje je pravilno utvrdilo da je, za određivanje, odnosno, produženje pritvora, po ovom posebnom pritvorskom osnovu, ispunjen objektivni uslov, jer se za krivično djelo teškog ubistva iz člana 125. stav 2. KZ RS, može izreći kazna zatvora od najmanje 10 godina ili kazna dugotrajnog zatvora. Način izvršenja i posljedice tog djela koje se ogledaju u brutalnom i bezobzirnom lišenju života oštećenog D.O. u gradu B.L., u prisustvu njegove supruge, na maloj udaljenosti od porodične kuće, djelo čine naročito teškim i osumnjičenog tako opasnim, da bi njegovo puštanje na slobodu i u ovoj fazi postupka, rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda, kako na području grada B.L., gdje je djelo učinjeno i gdje žive preostali članovi porodice ubijenog D.O., kao i prijatelji i poznanici, pa se za njih realno može očekivati da bi svoju uznemirenost i nezadovoljstvo, zbog izvršenog krivičnog djela, manifestovali okupljanjem i protestima na javnom mjestu. Stoga je po ocjeni ovog suda, pravilna odluka prvostepenog suda da se osumnjičenom produži pritvor i po ovom posebnom pritvorskom osnovu."(Rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, 11 0 K 023289 19 Kž od 18.4.2019. godine)

https://www.bosna-forum.eu/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum