Vaš pravni kompas 

  • Preinacenje odluke o troskovima sudskog postupka

  • Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
 #722  by law
 
PREINAČENJE ODLUKE O TROŠKOVIMA POSTUPKA
Zakon o parničnom postupku

član 397 stav 2

Kada tužitelj na pripremnom ročištu povuče tužbu u odnosu na jednog tuženog jer su spor riješili kompenzacijom, sud preinačava i odluku o troškovima postupka u odnosu na ovog tuženog.

Obrazloženje:

"Kako je tužitelj u žalbi naveo da pobija i odluku o troškovima i tražio da se u ovom dijelu odluka preinači u odnosu na "prvotuženog i drugotuženog"(zadnji pasus žalbe), dakle, u odnosu na... osiguranje i A.k., to je preinačena i odluka o troškovima, u smislu odredbe čl.397.st.2. ZPP-a, na način što je obavezan samo prvotuženi da naknadi troškove postupka. Naime, tužitelj je na pripremnom ročištu od 12.11.2009 god. povukao tužbu u odnosu na A.k., jer su spor riješili kompenzacijom 2007.god.(više od dvije god.prije pripremnog ročišta),pa ovaj tuženi nije dao povoda za naknadne troškove."(Presuda Županijskog suda u Mostaru, 58 0 Ps 902605 10 Pž od 5.4.2011. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum