Vaš pravni kompas 

  • Pravo povjerioca novcane obaveze na zakonsku zateznu kamatu

  • Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
 #852  by AntunHun
 
PRAVO POVJERIOCA NOVČANE OBAVEZE NA ZAKONSKU ZATEZNU KAMATU
Zakon o izvršnom postupku

član 28

Ukoliko dužnik ne ispuni novčanu obavezu u paricionom roku koji mu mora biti ostavljen sudskom odlukom, povjerilac novčane obaveze ima pravo na zakonsku zateznu kamatu, pri čemu rok za dobrovoljno ispunjenje obaveze može početi teći tek od dana pravosnažnosti odluke.

Obrazloženje:

"Preko tog iznosa valjalo je odbiti kao neosnovan zahtjev tužene za naknadu troškova parničnog postupka, kao i zahtjev za zakonskom zateznom kamatom. Ovo stoga što troškovi parničnog postupka, kada se dosude sudskom odlukom, predstavljaju novčanu obavezu čiji dužnik pada u docnju tek ako je ne ispuni u paricionom roku koji mu mora biti ostavljen sudskom odlukom, što je saglasno čl. 277. i 324. Zakona o obligacionim odnosima ("Službeni list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 i 57/89 i "Službeni glasnik Republike Srpske", br. 17/93, 3/96, 39/03 i 74/04) te članu 179. Zakona o parničnom postupku. Dakle, tek po isteku roka dužniku za dobrovoljno ispunjenje novčane obaveze i ukoliko je dužnik ne ispuni u tom roku, povjerilac novčane obaveze ima pravo na zakonsku zateznu kamatu, pri čemu paricioni rok za dobrovoljno ispunjenje obaveze određen sudskom odlukom može početi teći tek od dana pravnosnažnosti presude, a to je u ovom slučaju 24. 1. 2019. godine kao dan donošenja ove drugostepene presude. To je cilj i odredbe iz člana 28. stav 2. Zakona o izvršnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 59/03, 85/03, 64/05, 118/07, 29/10, 57/12, 67/13, 98/14 i 66/18), jer ni tom odredbom nije dato pravo povjeriocu dosuđenih troškova postupka kao novčane obaveze da u ovakvim slučajevima dobije zakonsku zateznu kamatu prije nego što je sudska odluka postala pravnosnažna i prije nego što je istekao paricioni rok za dobrovoljno ispunjenje novčane obaveze, određen pravnosnažnom presudom."(Presuda Okružnog suda u Banjoj Luci, 71 0 P 192067 18 Gž 2 od 24.1.2019. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum