Vaš pravni kompas 

  • Pendov v. Bulgaria (aplikacija br. 44229/11) od 26.03.2020. g

  • Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
 #1340  by comodore
 
Pendov v. Bulgaria (aplikacija br. 44229/11) od 26.03.2020. g

Aplikant je bugarski državljanin rođen 1986. godine. Živi u Plovdivu (Bugarska). Predmet se odnosio na policijsko oduzimanje i zadržavanje web-hosting servera.
U junu 2010. godine policija je oduzela server koji je djelomično bio hosting za internet stranicu preko koje je navodno objavljena knjiga na Internetu, u suprotnosti sa autorskim pravima. Server je također domaćin (hosting) internet stranice posvećene japanskoj anime kulturi, a čiji je vlasnik i administrator bio aplikant.

Aplikant je uputio nekoliko zahtjeva za povratom web-poslužitelja, žaleći se da njegova internet stranica ne može funkcionirati bez podataka koje se nalaze na oduzetom serveru, te navodeći da je pretrpio "značajnu štetu". Glavno državno tužilaštvo u konačnici je ispitalo njegove žalbe i server mu je vraćen u februaru 2011. godine. Server nije pregledan od strane stručnjaka niti je na bilo koji drugi način korišten u svrhu krivične istrage.

Aplikant se žalio zbog oduzimanja i zadržavanja njegovor servera, pozivajući se posebno na član 1. Protokola br. 1 (zaštita imovine) i član 10. (sloboda izražavanja).1 Informacije su prevod-adaptacija press materijala kojeg priprema Ured registrara Evropskog suda za ljudska prava. Informacije ne obavezuju Sud.

Kršenje člana 1. Protokola br. 1 Kršenje člana 10

Pravična naknada: 5.200 EUR (nematerijalna šteta) i 1.800 EUR (troškovi i izdaci).

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum