Vaš pravni kompas 

  • Okolnosti koje doprinose opravddanosti produzenja pritvora

  • Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
 #878  by comodore
 
OKOLNOSTI KOJE DOPRINOSE OPRAVDANOSTI PRODUŽENjA PRITVORA
Zakon o krivičnom postupku Republike Srpske

član 197 stav 1 tačka g)

Ako se ima u vidu da je za djelo koje se optuženima stavlja na teret propisana kazna zatvora od najmanje 10 godina ili kazna dugotrajnog zatvora i da je posljedica smrt jednog lica i dovođenje u opasnost života drugog lica, zatim da je djelo izvršeno na javnom putu uz upotrebu vatrenog oružja, te da se radi o maloj lokalnoj zajednici, u kojoj bi, zbog ovakvog načina izvršenja i posljedica, puštanje na slobodu optuženih rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanju javnog reda, pritvor se opravdano produžava.

Obrazloženje:

"Osnovana sumnja da su optuženi počinili krivična djela za koje se terete, koja je utvrđena potvrđivanjem optužnice Okružnog javnog tužilaštva u I. S. broj T17 2 KT... od 18.10.2018. godine, i dalje postoji, što prvostepeni sud zaključuje i obrazlaže u pobijanom rješenju, navodeći da nije došlo do izmjene okolnosti od donošenja prethodnog rješenja o produženju pritvora. Radi toga su bez osnova prigovori iz žalbe branioca optuženog B.K., kojima se, kod potvrđene optužnice, zasnovane na dokazima priloženim uz istu, osporava postojanje osnovane sumnje, kao zakonskog uslova primjene mjere pritvora.

Nadalje, žalbenim prigovorima branilaca optuženih se ne može osporiti pravilnost činjeničnih utvrđenja pobijanog rješenja u pogledu postojanja pritvorskog razloga iz odredbe člana 197. stav 1. tačka g) ZKP RS, po kojem je pritvor produžen.

Za takva činjenična utvrđenja i zaključak, dati su valjani razlozi u obrazloženju pobijanog rješenja, koje ovaj sud prihvata u cjelosti.

Naime, za uspostavljeni pritvorski razlog iz odredbe člana 197. stav 1. tačka g) ZKP RS, dato je u pobijanom rješenju detaljno i valjano obrazloženje, kroz ocjenu težine krivičnog djela teško ubistvo iz člana 125. stav 1. tačka 5. KZ RS, sa aspekta zaprijećene kazne (kazna zatvora najmanje 10 godina ili kazna dugotrajnog zatvora) i težine posljedice (smrt D.V. i dovođenje u opasnost života B.R.), te drugih okolnosti koje se odnose na način izvršenja krivičnog djela, sve u povezanosti sa činjenicom da je djelo izvršeno na javnom putu (uz upotrebu vatrenog oružja) kojim se kretalo vozilo u kome su se nalazili oštećeni, kao i to da se radi o maloj lokalnoj zajednici, u kojoj bi, zbog ovakvog načina izvršenja i posljedica, puštanje na slobodu optuženih, rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanju javnog reda.

Sve su to okolnosti koje je prvostepeni sud pravilno cijenio prilikom donošenja pobijanog rješenja i dao valjano obrazloženje za nužnost produženja pritvora protiv optuženih iz navedenog pritvorskog razloga, sadržanog u odredbi člana 197. stav 1. tačka g) ZKP RS i nakon potvrđivanja optužnice.

Konačno, a što je od odlučnog značaja, sa aspekta pravilnosti i zakonitosti pobijanog rješenja, u obrazloženju žalbi se ne ukazuje na neke nove činjenice i okolnosti, kojima se dovodi u sumnju pravilnost činjeničnih utvrđenja iz pobijanog rješenja, na kojima je zasnovan zaključak o daljoj potrebi primjene mjere pritvora, po uspostavljenom pritvorskom razlogu. Na osnovu navedenog, a primjenom člana 337. stav 3. ZKP RS, odlučeno je kao u izreci ovog rješenja."(Rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, 14 0 K 003718 18 Kž 3 od 3.1.2019. godine)

https://www.forum-bosanskog-naroda.de/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum