Vaš pravni kompas 

  • Odluke donesene u postupcima protiv BiH

  • Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
 #38  by legalis
 
Odluke donesene u postupcima protiv BiH su:

· M.I. protiv Bosne i Hercegovine - 29. januara 2019. godine - broj predmeta: 47679/17

· Muminović i dr. protiv Bosne i Hercegovine - 27. novembra 2018. godine - broj predmeta: 14738/16, 39857/17, 40158/17, 52377/17.

· Rekić protiv Bosne i Hercegovine - 6. marta 2018. godine - broj predmeta: 39894/11

· Smajić protiv Bosne i Hercegovine - 16. januara 2018. godine - broj predmeta: 48657/16.

· Talović protiv Bosne i Hercegovine - 16. januara 2018. godine broj predmeta: 29849/16.

· Bošnjak protiv Bosne i Hercegovine - 6. juna 2017. godine - broj predmeta: 47212/08.

· Šahman protiv Bosne i Hercegovine - 25. aprila 2017. godine - broj predemta: 40110/16.

· Stevančević protiv Bosne i Hercegovine - 10. januara 2017. godine - broj predmeta: 67618/09.

· Vidović protiv Bosne i Hercegovine - 10. januara 2017. godine - broj predmeta: 40139/16.

· Simić protiv Bosne i Hercegovine - 15. novembra 2016. godine - broj predmeta: 75255/10.

· Gugolj protiv Bosne i Hercegovine - Aplikacija skinuta sa liste predmeta - 11. oktobra. 2016. godine – aplikacija br.17302/12.

· Hodžić protiv Bosne i Hercegovine - Aplikacija skinuta sa liste predmeta - 11. oktobra. 2016. godine - aplikacija br.73579/11.

· INTERMEDICAL d.o.o. protiv Bosne i Hercegovine - Aplikacija skinuta sa liste predmeta - 11. oktobra. 2016. godine - aplikacija br. 17180/13.

· Premašunac protiv Bosne i Hercegovine - Aplikacija skinuta sa liste predmeta - 11. oktobra. 2016. godine - aplikacija br. 11287/15.

· Simičić protiv Bosne i Hercegovine -Aplikacija skinuta sa liste predmeta - 7. juni. 2016. godine – aplikacija br. 74246/13.

· Drino i dr. protiv Bosne i Hercegovine -Aplikacija skinuta sa liste predmeta - 7. juni. 2016. godine – aplikacija br. 35494/15.

· Vranjković protiv Bosne i Hercegovine – Aplikacija skinuta sa liste predmeta - 3. maj. 2016. godine – aplikacija br. 51521/10.

· Odluka u predmetu Kongresna narodna stranka i drugi protiv Bosne i Hercegovine - 26. aprila 2016. - godine broj predmeta: 414/11.

· Jokić protiv Bosne i Hercegovine - Aplikacija skinuta sa liste predmeta - 15. marta 2016. godine - aplikacija br. 40356/11.

· Pranjić Lukić protiv Bosne i Hercegovine - Aplikacija skinuta sa liste predmeta - 17. novembra 2015. godine - aplikacija br. 65062/11, 48076/13, 73966/13, 7636/14 i 11107/14.

· Slavko Stojnić protiv Bosne i Hercegovine – 6. oktobar 2015. godine – aplikacija br. 24652/09.

· Salih Alijagić protiv Bosne i Hercegovine - Aplikacija skinuta sa liste predmeta - 19. maja 2015. godine - aplikacija br. 52203/11.

· Jasna Raljević protiv Bosne i Hercegovine - 27. januar 2015. godine - broj aplikacije 32418/11.

· Aleksić protiv Bosne i Hercegovine - 3. februara 2015. godine - broj predmeta: 38233/05.

· Radomir Stjepanović i Rajka Stjepanović protiv Bosne i Hercegovine - 16. decembra 2014. godine - broj aplikacije 13207/12.

· Branka Žerajić i Mira Gojković protiv Bosne i Hercegovine - 13. novembra 2014. godine - broj aplikacije 16503/08 i 67588/09.

· Ivan Ćaldović i drugi protiv Bosne i Hercegovine - 4. novembra 2014. godine - broj aplikacije 44212/05.

· Demirović i drugi protiv Bosne i Hercegovine - 2. septembra 2014. godine - broj aplikacije br. 35732/09.

· Malka Muratspahić protiv Bosne i Hercegovine - 2. septembra 2014. godine - broj aplikacije 31865/06.

· Samke Zuban i Jasmina Hamidovića protiv Bosne i Hercegovine - 2. septembra 2014. godine - broj aplikacije 7175/06 i 8710/06

· Ališić i dr. protiv Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije i Bivše Jugoslovenske Republike Makedonije - 16. jula 2014. godine - broj aplikacije 60642/08.

· Šeremet protiv Bosne i Hercegovine - 8. jula 2014. godine - broj aplikacije 29620/05.

· Marjanović protiv Bosne i Hercegovine - 8. jula 2014. godine - broj aplikacije 53155/05.

· Mujkanović i drugi protiv Bosne i Hercegovine i pet drugih predstavki - 3. juna 2014. godine - broj aplikacije je 47063/08, 47067/08, 47091/08, 47094/08, 47099/08 i 47096/08.

· Fazlić i drugi protiv Bosne i Hercegovine - 3. juna 2014. godine - broj aplikacije je 66758/09,66762/09, 7965/10, 12451/10 i 9149/10.

· Zrnić i drugi protiv Bosne i Hercegovine - 27. maja 2014. godine - broj aplikacije je 75581/11.

· Mandić protiv Bosne i Hercegovine - 27. maja 2014. godine - brojevi aplikacije su 1495/07, 18465/07, 46251/08 i 67557/09.

· Mitranić protiv Bosne i Hercegovine - 28. januar 2014. - broj aplikacije je 36732/08.

· A.R.M protiv Bosne i Hercegovine - 17. decembra 2013. godine - broj aplikacije 5176/13.

· Gavrić protiv Bosne i Hercegovine - 8. oktobar 2013 - broj aplikacije je 54644/11.

· Maria Crnčević i drugi protiv Bosne i Hercegovine - 18. juni 2013. godine - broj aplikacije je 42411/11.

· Kudumija protiv Bosne i Hercegovine i Srbije i Remenović i Mašović protiv Bosne i Hercegovine - 4. juni 2013. godine - aplikacija brojevi 28233/08, 56190/08 i 239/11.

· Pejić protiv Bosne i Hercegovine - 21. maj 2013. godine - aplikacija broj 65814/10.

· Arežina protiv Bosne i Hercegovine - 3. juli 2012 godine - aplikacija broj 66816/09.

· Tevanović i drugi protiv Bosne i Hercegovine - 3. juli 2012. godine - aplikacija broj 4610/10.

· Murtić and Ćerimović protiv Bosne i Hercegovine - 19. juna 2012. godine - broj aplikacije je 6495/09.

· Đukić protiv Bosne i Hercegovine - 19. juna 2012. godine – broj aplikacije je 4543/09.

· Momčilo Mandić protiv Crne Gore, Srbije i Bosne i Hercegovine - 12. juni 2012. godine - aplikacija br. 32557/05.

· Kapor protiv Bosne i Hercegovine - 10. maja 2012. godine - broj aplikacije je 53349/07.

· Boban ŠIMŠIĆ protiv Bosne i Hercegovine - 10. travnja/aprila 2012. godine - broj aplikacije je 51552/10.

· Prevljak i drugi protiv Bosne i Hercegovine - 10. aprila 2012. godine - broj aplikacije 127/10.

· S.V. i S.V. protiv Bosne i Hercegovine - 10. aprila 2012. godine - broj aplikacije 31989/06.

· Ismet Halilović protiv Bosne i Hercegovine - 17. januara 2012. godine - aplikacija broj: 21206/07.

· Duško Bajić protiv BiH - 10. januara 2012. godine - aplikacija broj: 47643/08.

· Mladen Božičić protiv BiH - 10. januara 2012. godine - aplikacija broj: 11373/07.

· Savo Cicović i drugi protiv BiH - 10. januara 2012. godine - aplikacija broj: 30493/08.

· Darinka Mitrović protiv BiH - 10. januara 2012. godine - aplikacija broj: 17427/07.

· Mile Kaurin protiv BiH - 10. januara 2012. godine - aplikacija broj: 37147/09.

· Ivica Kaurin protiv BiH - 10. januara 2012. godine - aplikacija broj: 1472/07.

· Ališić i drugi protiv Bosne i Hercegovine - 17. oktobra 2011. godine - aplikacija broj: 60642/08.

· Slavko Spasojević protiv BiH - 31. maja 2011. - aplikacija br. 11375/07. - aplikacija izbrisana sa liste aplikacije

· Mladenko Topić protiv BiH - 24. maja 2011. - aplikacija br. 45282/08 - aplikacija izbrisana sa liste aplikacije

· Nenad Ješić protiv Bosne i Hercegovine - 17. maja 2011. godine - aplikacija br. 9336/08. - aplikacija izbrisana sa liste aplikacije

· Destilacija a.d. protiv Bosne i Hercegovine - 17. maja 2011. godine - aplikacija broj: 11683/08. – nedopuštena aplikacija.

· Momić i drugi protiv Bosne i Hercegovine - 17. maja 2011. godine - aplikacija br. 28730/06. - aplikacija izbrisana sa liste aplikacije

· Alibašic protiv Bosne i Hercegovine - 29. marta 2011. godine - aplikacija broj: 18478/08.

· Josip Zadrić v. BiH - 16.11.2010. - broj aplikacije: 18804/04.

· Zečević v. BiH – 29.06.2010. – broj aplikacija: 30675/05, 37254/08, 37264/08, 50424/08 i 52963/08 - aplikacija izbrisana sa liste aplikacije.

· Škobić v. BiH – 16.03.2010 – broj aplikacije: 16679/02 - nedopuštena aplikacija.

· Halilović v. BiH - 9.12.2008. - broj apl.: 23968/05 - djelimična odluka o dopustivosti.

· Boumediene v. BiH – 18.11.2008. – broj apl.: 38703/06, 40123/06, 43301/06… – nedopuštena aplikacija.

· Lukić v. BiH – 18.11.2008. – broj apl.: 34379/03 – nedopuštena aplikacija.

· Kalinić i Bilbija v. BiH – 13.05.2008. – broj apl.: 45541/04 i 16587/07 – nedopuštena aplikacija.

· Berić i dr. v. BiH – 16.10.2007. – broj apl.: 36357/04, 36360/04, 38346/04… - Sl. list BiH 89/07 – nedopuštena aplikacija.

· Lukić v. BiH – 09.01.2007 – broj apl.: 34379/03 – djelimična odluka o dopustivosti.

· Višnjevac v. BiH – 24.10.2006. – broj apl.: 2333/04 – Sl. list BiH 20/07 – nedopuštena aplikacija.

· Suljagić v. BiH – 20.6.2006. – broj apl. 27912/02 – Sl. list BiH 20/07 – prihvatljiva aplikacija.

· Mirazović v. BiH – 16.5.2006. – broj apl. 13628/03 – Sl. list BiH 48/06 – neprihvatljiva aplikacija.

· Janković v. BiH – 16.5.2006. – broj apl. 5172/03 – Sl. list BiH 52/06 – neprihvatljiva aplikacija.

· Jeličić v. BiH – 15.11.2005. – broj apl. 41183/02 – dopustiva aplikacija.

· Hadzić v. BiH – 11.10.2005. – broj apl. 11123/04 – aplikacija izbrisana sa liste aplikacije ESLJP.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum