Vaš pravni kompas 

  • Obaveza provodjenja postupka bez odugovlacenja

  • Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
Postavite pitanje i raspravite konkretna pravna pitanja koja ne spadaju u neku od drugih kategorija u ovom forumu ili ne znate kojoj kategoriji pripadaju.
 #441  by law
 
OBAVEZA PROVOĐENJA POSTUPKA BEZ ODUGOVLAČENJA
Zakon o parničnom postupku

član 10

Kada u spisu postoji pismeni dokaz o neto plaći tužitelja tada bi vještačenje po vještaku ekonomske struke predstavljalo povećanje troškova i bespotrebno odugovlačenje postupka, što bi kod radnog spora bila zloupotreba prava od strane tuženog.

Obrazloženje:

"Neosnovani su navodi žalbe da je prvostepeni sud radi utvrđivanja mjesečne plaće morao provesti dokaz vještačenjem iz razloga što je prvostepeni sud postupao u smislu člana 10.ZPP a i proveo postupak bez odugovlačenja sa što manje troškova. Kada postoji u spisu pismeni dokaz iz kojeg se vidi da je neto plaća tužitelja 1.000,00 KM mjesečno tada bi vještačenje po vještaku finan. struke bilo povećanje troškova, bespotrebno odugovlačenje postupka, što bi kod radnog spora bila zlouptreba prava od strane tuženog. Član 10. Zakona o parničnom postupku zabranjuje ovakvu zloupotrebu prava pa je prvostepeni sud pravilno cijeneći rješenje o visini neto osobnog dohotka utvrdio visinu osobnog dohotka koju je tuženi dužan isplati tužitelju u mjesečnom iznosu od 1.000,00 KM od dana dobivenog otkaza pa do vraćanja na posao. Prvostepeni sud je pravilno dosudio tužitelju zakonsku zateznu kamatu na mjesečni iznos osobnog dohotka koja dospjeva na svaki mjesečni obrok do 10-tog u mjesecu pa do konačne isplate."(Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, 65 0 Rs 152224 11 Rsž od 5.10.2011. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum