Page 1 of 1

Obaveza provodjenja postupka bez odugovlacenja

PostPosted:Thu Apr 25, 2019 10:25 am
by law
OBAVEZA PROVOĐENJA POSTUPKA BEZ ODUGOVLAČENJA
Zakon o parničnom postupku

član 10

Kada u spisu postoji pismeni dokaz o neto plaći tužitelja tada bi vještačenje po vještaku ekonomske struke predstavljalo povećanje troškova i bespotrebno odugovlačenje postupka, što bi kod radnog spora bila zloupotreba prava od strane tuženog.

Obrazloženje:

"Neosnovani su navodi žalbe da je prvostepeni sud radi utvrđivanja mjesečne plaće morao provesti dokaz vještačenjem iz razloga što je prvostepeni sud postupao u smislu člana 10.ZPP a i proveo postupak bez odugovlačenja sa što manje troškova. Kada postoji u spisu pismeni dokaz iz kojeg se vidi da je neto plaća tužitelja 1.000,00 KM mjesečno tada bi vještačenje po vještaku finan. struke bilo povećanje troškova, bespotrebno odugovlačenje postupka, što bi kod radnog spora bila zlouptreba prava od strane tuženog. Član 10. Zakona o parničnom postupku zabranjuje ovakvu zloupotrebu prava pa je prvostepeni sud pravilno cijeneći rješenje o visini neto osobnog dohotka utvrdio visinu osobnog dohotka koju je tuženi dužan isplati tužitelju u mjesečnom iznosu od 1.000,00 KM od dana dobivenog otkaza pa do vraćanja na posao. Prvostepeni sud je pravilno dosudio tužitelju zakonsku zateznu kamatu na mjesečni iznos osobnog dohotka koja dospjeva na svaki mjesečni obrok do 10-tog u mjesecu pa do konačne isplate."(Presuda Kantonalnog suda u Sarajevu, 65 0 Rs 152224 11 Rsž od 5.10.2011. godine)