Vaš pravni kompas 

  • Novcano kaznjavanje i zabrana angažovanja u birackom procesu clanova birackih odbora

  • Tenderi, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade i doprinosi u Bosni i Hercegovini
Tenderi, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade i doprinosi u Bosni i Hercegovini
 #605  by comodore
 
Novčano kažnjavanje i zabrana angažovanja u biračkom procesu članova biračkih odbora


Predsjednik, članovi i zamjenici članova biračkih odbora odgovorni su za propuste učinjene tokom glasanja.Iz obrazloženja:

Odredbom člana 5.25 Izbornog zakona BiH je propisano da nakon zatvaranja biračkog mjesta i završetka postupka brojanja, birački odbor u odgovarajuće obrazce unosi sljedeće podatke: ukupan broj glasova, ukupan broj važećih glasova za svaku političku stranku, koaliciju, listu nezavisnih kandidata i nezavisnog kandidata, ukupan broj glasova za svakog pojedinačnog kandidata na kandidatskoj listi, ukupan broj nevažećih glasačkih listića, posebno navodeći broj glasačkih listića koji su nevažeći jer nisu ispunjeni, a posebno broj glasačkih listića koji su nevažeći jer su pogrešno ispunjeni; ukupan broj upropaštenih glasačkih listića; ukupan broj nepotvrđenih glasačkih listića koji se nalaze u glasačkoj kutiji, ako ih ima i ukupan broj neiskorištenih glasačkih listića. Zapisnik o radu biračkog odbora i odgovarajuće obrasce potpisuju svi članovi biračkog odbora. Ako neki član odbije da se potpiše, predsjednik ili jedan od članova koji se potpisuju to će evidentirati zajedno sa razlozima nepotpisivanja.

Odredbom člana 15. stav (1) Pravilnika o načinu provođenja izbora u BiH propisano je između ostalog da predsjednik upravlja radom biračkog odbora i zajedno sa članovima biračkog odbora, odgovoran je za zakonitost rada na biračkom mjestu, održava integritet procesa glasanja, odnosno brojanja i održava mir i red na biračkom mjestu i njegovoj okolini; popunjava sve potrebne obrasce.

Uvidom u spise predmeta ovo vijeće je zaključilo da je, pošto je u dokaznom postupku ocjenom pismenih dokaza u spisu nesumnjivo utvrđeno da je donosilac ožalbene odluke pravilno utvrdio da je žalitelj odgovoran za nepravilnosti učinjene prilikom evidentiranja broja osvojenih glasova, i to:
- za Nivo 207 Skupštine kantona u FBiH izborna jedinica 7: -ukupan broj važećih glasova političkih subjekata 326 umjesto 526,-da je BPS-S. H. osvojila 19 glasova umjesto 41,-Z. za p.(SPP-SPU-SDU-DENZ-LDS) 4 glasa umjesto 8,-SBB-F. R. 82 glasa umjesto 112,-SDP-S. P. BiH 61 glas umjesto 140,-SDA 129 glasova umjesto 131,-D. f.-Ž. K. 32 glasa umjesto 36, S. za BiH 13 glasova umjesto 30 i HDZ 1990 5 glasova umjesto 9,
- za Nivo 409 Predstavnički dom Parlamenta FBiH izborna jedinica 9:-ukupan broj važećih glasova političkih subjekata 331 umjesto 525 i-da je BPS-S. H. osvojila 24
umjesto 41 glasa,-Z. za p. (SPP-SP/U-SDU-DNZ-LDS) 4 glasa umjesto 14,-U. S.- Unija za sve nas 0 glasova umjesto 5,-SBB-F. R. 68 glasova umjesto 83,-SDP-S.
U. BiH 103 glasa umjesto 178,-BOSS-B. S. 4 glasa umjesto 5,-SDA- 66 glasova umjesto 122, D. f. Ž. K. 39 glasova umjesto 42, S. za BiH 6 glasova umjesto 13 i HDZ 1990- 4 glasa umjesto 6.

Odgovornost žalitelja se zasniva na činjenici da je učestvovao u postupku brojanja glasačkih listića i popunjavanja obrazaca, kao i činjenici da je ispravnost navedenih podataka potvrdila svojeručnim potpisom na obrazcima. Nadalje, odgovornost žalitelja se zasniva na odredbi član 15. stav (1) Pravilnika kojom je između ostalogpropisano da predsjednik upravlja radom biračkog odbora, i zajedno sa članovima biračkog odbora, odgovoran je za zakonitost rada na biračkim mjestima.

Odlučujući o navodima žalbe kojima se prigovara na visinu izrečene kazne, ovo vijeće je cijenilo činjenicu da je E.H. bio član biračkog odbora, te je zajedno sa predsjednikom i drugim članovima odbora odgovoran za zakonitost rada na biračkom mjestu, te je utvrđeno je da je izrečena kazna srazmjerna učinjenim prekršajima, jer se radi o pogrešnom evidentiranju za dva nivoa vlasti, odnosno dva prekršaja, te da bi zbrajanjem ukupan iznos kazne iznosio 400 KM, a kazna mu je odmjerena u ukupnom iznosu od 300 KM.

Centralna izborna komisija je pravilno postupila odredivši žalitelju i mjeru zabrane angažiranja za rad na biračkom mjestu, odnosno u organima nadležnim za provedbu izbora na period od 4 (četiri) godine, računajući od dana pravosnažnosti osporavane odluke, nalazeći da je izrečena mjera koja je obavezna kod izricanja kazne.

(Rješenje vijeća Apelacionog odjeljenja Suda BiH broj: S1 3 Iž 019853 15 Iž od
21.10.2015. godine)

Sentencu pripremio sudija dr. Branko Morait

www.bih-pravo.org

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum