Vaš pravni kompas 

  • Nepristrasni sud - stecajni postupak

  • Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
 #914  by comodore
 
Nepristrasni sud / stečajni postupak
Cosmos Maritime Trading and Shipping Agency v. Ukraine,

Nepristrasnost privrednog suda koji je smješten u zgradi koja je sudu predata od dužnika nešto prije pokretanja stečajnog postupka, kada je dužnik već bio u finansijskim problemima. Prenos je dovršen kada je stečajni postupak već bio u toku. Građanskopravni aspekt člana 6. Konvencije.
Utvrđena povreda člana 6. stav 1 Konvencije u pogledu zahtjeva nepristrasnosti, te zbog dužine postupka.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum