Vaš pravni kompas 

  • Mogucnost uticaja na privilegovanog svjedoka

  • Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
 #1404  by AntunHun
 
MOGUĆNOST UTICAJA NA PRIVILEGOVANOG SVJEDOKA KAO BOJAZAN OD OMETANjA ISTRAGE
Zakon o krivičnom postupku Republike Srpske

član 197 stav 1 tačka b)

Lična svojstva svjedoka, koji je lišen poslovne sposobnosti i njegovo svojstvo privilegovanog svjedoka, jer je sin osumnjičenog, okolnosti su koje ukazuju na bojazan da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na tog svjedoka.

Obrazloženje:

"Žalba pobija postojanje oba pritvorska razloga za produženje pritvora smatrajući da oni više ne postoje. Žalba smatra da ne postoje naročite okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoka D. Đ., s obzirom da je tom svjedoku oduzeta poslovna sposobnost zbog čega se ne zna da li on može i da svjedoči a da je, kao sin osumnjičenog, privilegovani svjedok koji može odbiti svjedočenje. Suprotno žalbenim navodima ovaj sud nalazi da je prvostepeni sud pravilno utvrdio sve odlučne činjenice i izveo pouzdan zaključak o postojanju ovih okolnosti. Polazeći od pravilnog utvrđenja da sin osumnjičenog D. Đ. nije saslušan kao svjedok i da je potrebno pribaviti mišljenje JU Centar za... R da li se on zbog svog zdravstvenog stanja može saslušati, a cijeneći srodstvo osumnjičenog sa ovim svjedokom, prvostepeni sud postojanje koluzione opasnosti, kao pritvorskog razloga iz člana 197. stav 1. tačka b) ZKP RS, pravilno zasniva na postojanju osnovane bojazni da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na ovog svjedoka. Prema tome, upravo lična svojstva svjedoka, koji je lišen poslovne sposobnosti i njegovo svojstvo privilegovanog svjedoka, koju žalba smatra da isključuju opasnost od ometanja istrage, u konkretnom slučaju jesu one okolnosti koje ukazuju na ovu bojazan."(Rješenje Vrhovnog suda Republike Srpske, 16 0 K 000206 18 Kž od 10.1.2018. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum