Vaš pravni kompas 

  • Jishkariani v. Georgia

  • Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
 #1003  by matrix
 
Jishkariani v. Georgia, br. 18925/09

20.09.2018. godine

Zaštita ugleda. Potreba provjere informacija o navodnom kriminalnom ponašanju koju objavljuje javni službenik.
Ministar pravde je javno iznio ozbiljnu nepotvrđenu optužbu protiv zdravstvenog radnika za navodne kriminalne radnje. Zdravstveni radnik je ujedno i predsjednik nevladine organizacije uključene u rehabilitaciju zatvorenika. Primjena člana 8: Zaštita ugleda.
- Procjena stepena ozbiljnosti napada na ugled osobe: u predmetima koji se odnose na navode o
kriminalnom ponašanju, Sud je uzeo u obzir i član 6. stav 2 i pretpostavku nevinosti: vidi paragraf 41 i 47 presude.
- Konvencija se ne može tumačiti tako da od pojedinaca zahtijeva da tolerišu, u kontekstu njihovih prava prema članu 8., da budu javno optuženi za krivična djela od strane vladinih zvaničnika od kojih javnost očekuje da posjeduju potvrđene informacije o tim optužbama, bez da takve izjave budu zasnovane na činjenicama (paragraf 59-62 presude).
Utvrđena povreda člana 8.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum