Vaš pravni kompas 

  • Jeanty v. Belgium (aplikacija br. 82284/17) od 31.03.2020. g

  • Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
 #1344  by comodore
 
Jeanty v. Belgium (aplikacija br. 82284/17) od 31.03.2020. godine

Evropski sud za ljudska prava (Odjel III) je u predmetu Jeanty v. Belgium utvrdio:

- većinom glasova da nije bilo povrede člana 2. (pravo na život) Evropske konvencije o ljudskim pravima, i

- jednoglasno, da je došlo do kršenja člana 3. (zabrana nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja).

Predmet se odnosio na lice koje je patilo od duševnog poremećaja i koje je nekoliko puta pokušalo izvršiti samoubistvo dok je bilo u pritvoru u zatvoru Arlon.

Sud je smatrao da je u ovom predmetu primjenjiv član 2. Konvencije, jer je sama priroda postupaka g. Jeantyja (ponovljeni pokušaji samoubistva) dovela njegov život u stvarni i neposredni rizik. Sud je utvrdio da su mjere koje su vlasti poduzele zapravo spriječile g. Jeantyja da počini samoubistvo.

Sud je međutim utvrdio da je gospodin Jeanty pretrpio nevolje ili teškoće koje su bile veće od neizbježnog nivoa patnje svojstvene pritvoru. Ovo naročito zbog nedostatka liječničkog nadzora i liječenja za vrijeme pritvora, te njegovog discipliniranja stavljanjem u trodnevnu izolaciju, uprkos ponovljenim pokušajima samoubistva. Sud je također utvrdio da je istraga u ovom pogledu bila neefikasna.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum