Vaš pravni kompas 

  • Dosudivanje novcane naknade za nematerijalnu stetu

  • Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
Ugovori razni, odgovornost za štete, vanugovorni odnosi, osiguranja
 #712  by law
 
DOSUĐIVANJE NOVČANE NAKNADE ZA NEMATERIJALNU ŠTETU
Zakon o obligacionim odnosima

član 200

Sud za utvrđene zadobijene povrede i posljedice dosuđuje tužitelju određeni iznos imajući u vidu stupanj umanjenja životne aktivnosti, trajne posljedice bez mogućnosti poboljšanja, dužinu i intenzitet trajanja pretrpljenih bolova i straha, kao i činjenicu da se radi o jedinoj satisfakciji koja se dosuđuje tužitelju.

Obrazloženje:

"Neosnovani su žalbeni navodi parničnih stranaka da su dosuđeni iznosi naknade ne materijalne štete previsoko dosuđeni (žalba tuženog) odnosno prenisko utvrđeni kako to u svojoj žalbi ističe tužitelj.

Pravilno prvostupanjski sud primjenjuje materijalno pravo odredbe čl. 200. ZOO, kada temeljem nalaza i mišljenja sudsko medicinske ekspertize M. fakulteta u S., utvrđuje povrede kod tužitelja u vidu preloma lijevog karličnog kuka, te iščašenje istog, što predstavlja posljedice koje dovode do umanjenja opće životne aktivnosti kod tužitelja za 25%, da je bol jakog intenziteta trpio u trajanju od 2 dana, srednjeg intenziteta u trajanju od 10 dana, slabog intenziteta u trajanju od 60 dana, strah srednjeg intenziteta 7 dana, a slabijeg intenziteta 60 dana. Također, iz navedenog nalaza i mišljenje je vidljivo da je kod tužitelja došlo do naruženosti srednjeg stupnja, obzirom da isti evidentno šepa na lijevu nogu, a da se u lijevoj preponskoj regiji vidi jasno uočljiv postoperativni ožiljak dužine 25 cm.

Pravilno prvostupanjski sud na utvrđene povrede i zadobijene posljedice dosuđuje tužitelju iznose utvrđene izrekom prvostupanjske presude, imajući u vidu stupanj umanjenja životne aktivnosti, trajne posljedice kod tužitelja bez mogućnosti poboljšanja, dužinu i intenzitet pretrpljenih bolova i straha, činjenicu da se radi o jedinoj satisfakciji koja se dosuđuje tužitelju, te cilju i svrsi kojoj služi dosuđivanje navedene naknade, uzimajući u obziri i naruženost kod tužitelja, te njegove godine i pol, a uz činjenicu postojanja formirane i ustaljene sudske prakse prilikom odlučivanja o naknadi nematerijalne štete, ovaj sud dosuđene iznose ocjenjuje kao realne, objektivne i dovoljne, te ih kao takve prihvata odbijajući istovremeno žalbene navode parničnih stranaka u odnosu na ovaj tužbeni zahtjev.

Neosnovani su žalbeni navodi tužitelja koji se odnose na odbijanje tužbenog zahtjeva u odnosu na troškove liječenja, obzirom da je prvostupanjski sud pravilno primjenio odredbe čl. 26. točka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i čl. 64. st. 1 i 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju, dajući jasne i valjane razloge koje u cijelosti prihvata i ovaj sud i na iste upućuje žalitelja."(Presuda Županijskog suda u Mostaru, 58 0 P 001418 10 Gž od 6.9.2011. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum