Vaš pravni kompas 

  • Donosenje rjesenja o razrjesenju

  • Tenderi, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade i doprinosi u Bosni i Hercegovini
Tenderi, boravišta, udruge, lokacijske, građevinske i ine dozvole, povrat nacionalizirane imovine, komunalne naknade i doprinosi u Bosni i Hercegovini
 #546  by comodore
 
DONOŠENjE RJEŠENjA O RAZRJEŠENjU
Zakon o statusu funkcionera jedinice lokalne samouprave

član 7 stav 2

Rješenje o razrješenju mora da sadrži razloge za takvu odluku i njegovom donošenju mora prethoditi provođenje odgovarajućeg propisanog postupka koji mora biti naveden u obrazloženju akta o razrješenju.

Obrazloženje:

"Tužena u zahtjevu ne spori da obrazloženje rješenja o razrješenju ne sadrži razloge za odluku kao u dispozitivu, niti propise koji regulišu taj postupak. Tužena ističe da zbog činjenice što se prema članu 19. Poslovnika o radu S. o. K. V. izbor i razrješenje predsjednika skupštine opštine vrši tajnim glasanjem, da takvo određenje upućuje na zaključak da je tužiteljica razrješena te funkcije, jer da više nije pripadala skupštinskoj većini, zbog čega je razrješena sa dužnosti te funkcije prije isteka mandata, s obzirom da je i birana na tu funkciju u skladu sa odnosom političkim stranaka.

Tužena u obrazloženju osporenog akta citira sadržaj odredaba člana 7. stav 2. Zakona o statusu, kojima je u relevantnom dijelu propisano da rješenje o razrješenju predsjednika skupštine donosi skupština jedinice lokalne samouprave nakon sprovedenog postupka razrješenja u skladu sa propisima koji utvrđuju sistem lokalne samouprave, statutom jedinice lokalne samouprave i poslovnikom o radu skupštine jedinice lokalne samouprave.

Međutim, u obrazloženju osporenog akta se ne navode nikakvi razlozi za razrješenje tužiteljice niti postupak koji je prethodio takvoj odluci propisan odredbama člana 30-36 Statuta opštine K. V. te člana 14-24. i 50. Poslovnika o radu S. o. K. V., zbog čega je nižestepeni sud osnovano tužbu uvažio i poništio osporeni akt. Sama činjenica koju tužena navodi da je tužiteljica izabrana na funkciju predsjednika S. O. K. V. zbog toga što je pripadala određenoj političkoj opciji, te da je iz tog razloga zbog postojanja druge skupštinske većine razriješena tajnim glasanjem odbornika, ne daje osnov tuženoj da donese takvu odluku, bez provođenja odgovarajućeg propisanog postupka koji mora biti naveden u obrazloženju akta o razrješenju. Iz iznijetih razloga po ocjeni ovog suda u pobijanoj presudi nisu ostvareni razlozi iz odredbe člana 35. stav 2. ZUS, pa se zahtjev tužene odbija kao neosnovan na osnovu člana 40. stav 1. ZUS, jer su ostvareni razlozi za poništenje osporenog akta iz odredaba člana 10. stav2. i 4. ZUS."(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, 11 0 U 015656 16 Uvp od 17.10.2018. godine)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum