Vaš pravni kompas 

  • Denisov v. Ukraine

  • Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
 #1004  by matrix
 
Denisov v. Ukraine, br. 76639/11 25.09.2018. godine Veliko vijeće


Disciplinska odgovornost sudija.
Razrješenje sa dužnosti predsjednika apelacionog suda, ali ne i sa dužnosti sudije. Primjena člana 6. i člana 8., kako slijedi:
- primjenjivost člana 6. na "spor" o pravu na zadržavanje funkcije predsjednika suda. Pojam “ozbiljnog” spora (paragraf 48 presude) i “građanska” priroda navedenog prava.
- član 6: Pitanje “nezavisnog i nepristrasnog suda” kada je riječ o državnom organu koji utvrđuje disciplinsku
odgovornost sudija i pitanje kvaliteta naknadne provjere odluka tog disciplinskog tijela. Vidi Evropsku povelju o zakonu za sudije (paragraf 33 presude).
- Član 8.: ugled i pojam “privatnog života” u radnim sporovima.
- Član 1. Protokola br. 1: neprimjenjiv na buduće prihode (vidi paragraf 137 presude). Utvrđena povreda člana 6. stav 1 Konvencije.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum