Vaš pravni kompas 

  • Da li sam obavezan da podnesem odgovor na žalbu i šta odgovor treba da sadrži?

  • Doo, Obrti , privredno društvo, dionička društva, javna nabava u BiH...
Doo, Obrti , privredno društvo, dionička društva, javna nabava u BiH...
 #1247  by comodore
 
Da li sam obavezan da podnesem odgovor na žalbu i šta odgovor treba da sadrži?


Odgovor na žalbu nije obavezan. Međutim, u svakom slučaju će biti korisno ukoliko u odgovoru na žalbu date kontra argumente na navode koje je iznio žalitelj.Sud ne prati rokove zastare po službenoj dužnosti, obje stranke to moraju učiniti same. Odgovor na žalbu16 se podnosi u roku od 8 kalendarskih dana od dana prijema žalbe.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum