Vaš pravni kompas 

  • Da li sam obavezan da podnesem odgovor na žalbu i šta odgovor treba da sadrži?

  • Doo, Obrti , privredno društvo, dionička društva, javna nabava u BiH...
Doo, Obrti , privredno društvo, dionička društva, javna nabava u BiH...
 #1247  by comodore
 
Da li sam obavezan da podnesem odgovor na žalbu i šta odgovor treba da sadrži?


Odgovor na žalbu nije obavezan. Međutim, u svakom slučaju će biti korisno ukoliko u odgovoru na žalbu date kontra argumente na navode koje je iznio žalitelj.



Sud ne prati rokove zastare po službenoj dužnosti, obje stranke to moraju učiniti same. Odgovor na žalbu16 se podnosi u roku od 8 kalendarskih dana od dana prijema žalbe.

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum