Vaš pravni kompas 

  • Clan 346. Zakona o krivicnom postupku

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #1021  by sudija
 
Ĉlan 346. stav 1. taĉka 1. Zakona o kriviĉnom postupku

ĈINJENIĈNI OPIS KRIVIĈNOG DJELA NEOVLAŠTENE PROIZVODNJE I STAVLJANJE U PROMET OPOJNIH DROGA IZ ĈLANA 252. STAV 1. KRIVIĈNOG ZAKONA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE PORED OBJEKTIVNH ELEMENATA MORA SADRŢAVATI I SUBJEKTIVNE ELEMENTE TJ. ĈINJENICE I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZILAZI DA JE UĈINITELJ SVJESTAN DA JE BILJNA SUPSTANCIJA KOJU JE PRODAVAO ODNOSNO DRŢAO RADI PRODAJE - OPOJNA DROGA, KAO I SVIJEST O TOME DA JE TU SUPSTANCIJU NEOVLAŠTENO PRODAVAO ODNOSNO DRŢAO RADI PRODAJE.

(Rješenje Kantonalnog suda u Tuzli, broj: Kţ-494/02 od 24.10.2002.g.)

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum