Vaš pravni kompas 

  • Chiarello protiv Germany

  • Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
 #913  by AntunHun
 
Pravo na suđenje u razumnom roku.
Chiarello protiv Germany

Trajanje postupka (8 godina i 5 mjeseci na četiri nivoa nadležnosti).
- Pitanje razumnosti dužine postupka: vidi posebno paragrafe 48-50 presude.
- Domaći sud proglasio je „odsluženim“ tri mjeseca zatvorske kazne, zbog kašnjenja u krivičnom postupku. Da li aplikant
ima status žrtve u skladu sa članom 34. Konvencije? U kojoj je mjeri smanjenje kazne „dovoljna i adekvatna naknada“ prema Konvenciji?
- Predmet je primjer da smanjenje kazne zatvora na "izričit i mjerljiv način" rezultira gubitkom statusa žrtve prema Konvenciji. Pogledajte paragrafe 50 i 55-59 presude.
Nema povrede člana 6. stav 1. Konvencije (krivičnopravni aspekt).

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum