Vaš pravni kompas 

  • Bilalova and Others v. Poland (br. 23685/14) od 26.03.2020. g

  • Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
Sudska praksa Bosne i Hercegovine, stavovi Vrhovnog suda Federacije BiH, Vrhovnog suda RS, Ustavnog suda BiH i Okruznih / Kantonalnih sudova BiH
 #1342  by comodore
 
Bilalova and Others v. Poland (br. 23685/14) od 26.03.2020. godine

Aplikanti su gđa Bilalova, rođena 1982. godine, i njezino petoro djece koje su u relevantno vrijeme bila u dobi od tri do devet godina. Trenutno žive u gradu Kurchaloi u Čečeniji (Rusija).

Predmet se odnosio na smještanje i zadržavanje gđe Dagmare i njene djece u zatvorenom centru za strance dok su čekali na rješavanje njihove prijave za izbjeglički status.

U junu 2013. godine, suprug gđe Bilalove podnio je Uredu za strance zahtjev za priznanje izbjegličkog statusa za cijelu porodicu, koja je u to vrijeme bila na poljskom teritoriju. Porodica je potom otišla u Njemačku, ne čekajući rješenje svog zahtjeva.

U novembru 2013. godine, aplikante su poljskim vlastima predale njihove njemačke kolege, u skladu s odredbama Dablinske Uredbe II2. Sutradan, tokom rasprave kojoj je prisustvovala gđa Bilalova, uz pomoć prevoditelja, Okružni sud odredio je pritvaranje aplikanata u zatvorenom centru za strance, u prvobitnom periodu od 60 dana, koje je potom produženo. Aplikant je osporio odluku o nastavku pritvora porodice u zatvorenom centru, ali bez uspjeha.

U januaru 2014. godine, Ured za strance odbio je zahtjev za priznanje izbjegličkog statusa, odbio je pružiti supsidijarnu porodičnu zaštitu i naložio njihovo protjerivanje.

U martu 2014. godine aplikant je podnio novi zahtjev za priznanje izbjegličkog statusa, pozivajući se na nasilje u porodici. I taj zahtjev je odbijen. Nakon toga aplikanti su protjerani.1 Uredba Vijeća (EZ) br. 343/2003 od 18. februara 2003. godine o utvrđivanju kriterija i mehanizama za određivanje države članice koja je odgovorna za ispitivanje zahtjeva za azil koji je u jednoj od država članica podnio državljanin treće zemlje.

Oslanjajući se posebno na član 5. stav 1. tačka (f) (pravo na slobodu i sigurnost), aplikanti su se žalili na njihovo smještanje i zadržavanje u zatvorenom centru za strance, između ostalog tvrdeći da su isti bili protuzakoniti.

Kršenje člana 5, stav 1 f) - u odnosu na djecu aplikantice zbog njihovog zadržavanja u zatvorenom centru

Pravična naknada: 10.700 EUR (nematerijalna šteta) za djecu aplikantice zajedno

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum