Vaš pravni kompas 

  • Zaštita potrošača od nepoštenih uvjeta u ugovorima (93/13)

  • Europsko pravo
Europsko pravo
 #1263  by matrix
 
Zaštita potrošača od nepoštenih uvjeta u ugovorima (93/13)

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Štiti potrošače u Europskoj uniji (EU) od nepoštenih uvjeta koji bi mogli biti uključeni u standardne ugovore o kupovini dobara i usluga. Uvodi pojam „dobre vjere” kako bi se izbjegla svaka znatnija neravnoteža u odnosu na uzajamna prava i obveze.
KLJUČNE TOČKE

Uključena dobra i usluge, okolnosti transakcije te svi ostali uvjeti određuju je li odredba ugovora poštena ili nije.
U toj procjeni u obzir se ne uzima stvarna cijena plaćena za dobra ili usluge, osim ako je dotični uvjet nejasno sročen.
Direktiva sadržava popis nepoštenih uvjeta. Oni uključuju zahtijevanje plaćanja nerazumnih naknada od potrošača ili pozivanje na uvjete koje potrošači prije potpisivanja ugovora nisu stigli potpuno razumjeti.
Tekst svih pisanih ugovora mora biti pisan jednostavnim i razumljivim jezikom. Kada postoji sumnja o značenju nekog uvjeta, potrebno ga je protumačiti na način koji je najpovoljniji za potrošača.
Uvjeti koji se smatraju nepoštenima nisu obvezujući za potrošače, ali ostali uvjeti vrijede za obje stranke ako je ostatak ugovora relevantan i važeći.
Zemlje EU-a moraju osigurati poduzimanje potrebnih mjera za sprečavanje nastavka korištenja nepoštenih uvjeta u ugovorima.
Organizacije ili pojedinci koji imaju legitimni interes za zaštitu potrošačkih prava mogu se obratiti sudu kako bi se utvrdilo je li neki uvjet ugovora nepošten.

OTKAD SE DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Od 16. travnja 1993.
POZADINA

Nepošteni uvjeti u ugovorima na mrežnoj stranici Europske komisije,
REFERENCE

Dokument


Dan stupanja na snagu


Rok za provedbu u državama članicama


Službeni list

Direktiva 93/13/EEZ


16.4.1993.


31.12.1994.


SL L 95, 21.4.1993., str. 29.-34.

Zakon (i) o izmjenama i dopunama


Dan stupanja na snagu


Rok za provedbu u državama članicama


Službeni list

Direktiva 2011/83/EU


12.12.2011.


13.12.2013.


SL L 304, 22.11.2011., str. 64.-88.
VEZANI DOKUMENTI

Uredba (EZ) br. 2006/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. listopada 2004. o suradnji između nacionalnih tijela odgovornih za provedbu zakona o zaštiti potrošača (Uredba o suradnji u zaštiti potrošača) (SL L 364, 9.12.2004., str. 1.-11.).

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum