Vaš pravni kompas 

  • Zastarijevanje potrazivanja povremenih davanja

  • Građansko pravna pitanja
Građansko pravna pitanja
 #805  by AntunHun
 
ZASTARIJEVANjE POTRAŽIVANjA POVREMENIH DAVANjA
Zakon o obligacionim odnosima

član 372

Ukoliko anuiteti dospijevaju mjesečno, a od najstarijeg neplaćenog anuiteta je proteklo pet godina, potraživanje tužitelja je u cjelosti zastarjelo.

Obrazloženje:

"U konkretnom slučaju, zahtjev tužitelja je utemeljen na obavezi koju je tužena preuzela ugovorom o kreditu od 26.06.2000. godine. Prema odredbi člana 3. ugovora, tužena je preuzela obavezu da kredit otplaćuje u roku od 15 godina u mjesečnim anuitetima koji sadrže glavnicu i ugovorenu kamatu odnosno u jednakim mjesečnim anuitetima od po 129,00 KM. Prema tome, radi se o otplati u anuitetima odnosno u jednakim mjesečnim, unaprijed određenim iznosima, kojima se otplaćuje glavnica i kamate.

Prema odredbi člana 372. stav 1. ZOO potraživanja povremenih davanja koja dospijevaju godišnje ili u kraćim određenim razmacima vremena (povremena potraživanja) pa bilo da se radi o sporednim povremenim potraživanjima, kao što je potraživanje kamata, bilo da se radi o takvim povremenim potraživanjima kojima se iscrpljuje samo pravo, zastarjevaju za tri godine od svakog pojedinog davanja. Isto važi za anuitete kojima se u jednakim unaprijed određenim povremenim iznosima otplaćuje glavnica, ali ne važi za otplate u obrocima i druga djelimična ispunjenja (stav 2.). Prema tome, anuiteti kojima se u jednakim unaprijed određenim povremenim iznosima otplaćuje glavnica i kamata (kao kod predmetnog kredita) zastarjevaju za tri godine od dospjelosti svakog pojedinog davanja."(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, 71 0 P 132819 15 Rev od 23.2.2017. godine)

https://www.bih-pravo.org/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum