Vaš pravni kompas 

  • Zastara prava iz koga proisticu povremena potrazivanja

  • Građansko pravna pitanja
Građansko pravna pitanja
 #804  by AntunHun
 
ZASTARA PRAVA IZ KOGA PROISTIČU POVREMENA POTRAŽIVANjA
Zakon o obligacionim odnosima

čl. 360 i 373

Ukoliko anuiteti dospijevaju mjesečno, a od najstarijeg neplaćenog anuiteta je proteklo pet godina, potraživanje tužitelja je u cjelosti zastrjelo.

Obrazloženje:

"Odredbom člana 373. stav 1. ZOO propisano je da samo pravo iz koga proističu povremena potraživanja zastarjeva za pet godina računajući od dospjelosti najstarijeg ispunjenja potraživanja, poslije kojeg dužnik nije vršio davanja, a prema stavu 2. istog člana, kad zastari pravo iz koga proističu povremena potraživanja povjerilac gubi pravo ne samo da zahtijeva buduća povremena davanja, nego i povremena davanja koja su dospjela prije ove zastarjelosti.

U konkretnom slučaju, prema navodima tužbe, tužena je ugovorene obaveze izmirivala do kraja 2003. godine. Tužitelj je predmetnu tužbu sudu podnio dana 05.12.2011. godine, pa je time u vrijeme podnošenja tužbe nastupila zastara potraživanja svih anuiteta (član 372. stav 2. ZOO). Zastara predmetnog potraživanja je nastupila i po odredbi člana 373. stav 1. ZOO, imajući u vidu da je najstariji neplaćeni anuitet iz januara 2004. godine i da isti dospijevaju mjesečno, pa se revizioni navodi da je potraživanje tužitelja u cjelosti zastrjelo pokazuju osnovanim.

Prema odredbi člana 360. stav 1. ZOO zastarjelošću prestaje pravo zahtijevati ispunjenje obaveze, pa se stoga zahtjev tužitelja pokazuje neosnovanim.

Iz datih razloga izjavljenu reviziju je valjalo usvojiti i pobijanu presudu preinačiti tako što je zahtjev tužitelja u cjelosti odbijen, primjenom odredbe člana 250. stav 1. Zakona o parničnom postupku ("Službeni glasnik RS", broj 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09, 61/13 - dalje: ZPP)."


(Presuda Vrhovnog suda Republike Srpske, 71 0 P 132819 15 Rev od 23.2.2017. godine)

https://epravo.ba/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum