Vaš pravni kompas 

  • Zamjena mjera zabrane mjerom jemstva

  • Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
Krivicno procestno i krivicnom materijalno pravo u Bosni i Hercegovini
 #831  by AntunHun
 
Zamjena mjera zabrane mjerom jemstva


Radi obezbjeđenja prisustva osumnjičenog, mjere zabrane mogu biti zamjenjene mjerom jemstva.


Iz obrazloženja:

Prvostepeni sud pogrešno tumačeći odredbe člana 127. ZKP BiH,63 polazi od toga da se mjera jemstva može izreći samo onda kada osumnjičenom, odnosno optuženom treba odrediti pritvor ili je isti već određen, odnosno da jemstvo može služiti samo kao zamjena pritvoru. Članom 123. stav 1. ZKP BiH propisano je koje se mjere u cilju osiguranja prisustva osumnjičenih, odnosno optuženih lica i nesmetanog vođenja krivičnog postupka mogu izreći, pa su tako, od najblaže po prava i slobode optuženih lica pa do onih najtežih, navedene mjere, i to poziv, dovođenje, mjere zabrane, jemstvo i pritvor. Ujedno, u stavu 2. navedenog člana Zakona propisana je obaveza suda da se stara o tome da se ne primjenjuje teža mjera, ako se ista svrha može ostvariti i primjenom blaže mjere. Niti jednim članom zakona nije propisano da se jedna mjera ne može zamijeniti drugom, odnosno da se samo pritvor može zamijeniti ma kojom drugom mjerom. Očita je namjera zakonodavca bila da se u odnosu na svako osumnjičeno, odnosno optuženo lice, ima primijeniti ona mjera koja je za njega najlakša, koja u najmanjoj mogućoj mjeri predstavlja ograničenje njegovih prava i sloboda, a ujedno obezbjeđuje neometano vođenje postupka. Također, logičkim i jezičkim tumačenjem odredbi ZKP BiH, koje se tiču mjera osiguranja, dolazi se do zaključka da formalno, jemstvo predstavlja jaču mjeru obezbjeđenja prisustva osumnjičenog, odnosno optuženog u krivičnom postupku od mjera zabrane iz člana 126. – 126g. ZKP BiH.

(Rješenje vijeća Apelacionog odjeljenja broj S1 1 K 012159 13 Krž od dana 13.08.2013. godine)

https://forum.ba/

O nama

Forum Pravo BiH je pokrenut sa ciljem poticanja i poboljšanja komunikacije unutar pravne struke

Pravo BiH

Responzivni forum